Discussion:
czy Abraham Vidro mowił prawdę o Katyniu ? cd.
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
boukun
2009-08-11 10:53:46 UTC
Permalink
Autor: tekameka 17.09.07, 12:02

Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94

ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU

"Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii, jaka
kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu. Wymordowano
ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te zbrodnie odpowiada
naród żydowski. Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!] Żydów: Stalin i Beria.
O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David Wieseman w
piśmie "The Bnai-Brith Message" - jest to więc źródło superwiarygodne i
hyperkoszerne. Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie znana i nie ma co się
nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
byli Żydzi: Raichman (lub Reichman), Mierkułow i Urbanowicz. Urbanowicz był
ojcem późniejszego peerelowskiego generała!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem
polskich oficerów w Katyniu trudnili się Żydzi. Po raz pierwszy poinformowali o
tym Niemcy w broszurze-reportażu z ekshumacji części ofiar przez międzynarodową
komisję: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej członkowie mińskiego
komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham Borisowicz". Polacy
oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż pochodziła od niemieckich
ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził ją inny Żyd, Abraham Vidro. W
czasopiśmie "Bild" (22.07.1971) ukazał się z nim wywiad. Vidro przekazał
opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście rozstrzeliwał (wraz z innymi
Żydami - majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem Samyunem Tichonowem) tysiące
polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidro_mowil_prawde_o_Katyniu_cd_.html

boukun
boukun
2009-08-11 10:57:04 UTC
Permalink
Post by boukun
Autor: tekameka 17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii, jaka
kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu. Wymordowano
ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te zbrodnie
odpowiada naród żydowski. Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!] Żydów: Stalin i
Beria.
O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David Wieseman
w piśmie "The Bnai-Brith Message" - jest to więc źródło superwiarygodne i
hyperkoszerne. Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie znana i nie ma co się
nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie byli Żydzi: Raichman (lub Reichman), Mierkułow i Urbanowicz.
Urbanowicz był ojcem późniejszego peerelowskiego generała!!! Masowym osobistym
rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu trudnili się Żydzi. Po raz
pierwszy poinformowali o tym Niemcy w broszurze-reportażu z ekshumacji części
ofiar przez międzynarodową komisję: "Kierownikami masowych egzekucji byli
czterej członkowie mińskiego komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i
Abraham Borisowicz". Polacy oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż
pochodziła od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził ją
inny Żyd, Abraham Vidro. W czasopiśmie "Bild" (22.07.1971) ukazał się z nim
wywiad. Vidro przekazał opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście
rozstrzeliwał (wraz z innymi Żydami - majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem
Samyunem Tichonowem) tysiące polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidro_mowil_prawde_o_Katyniu_cd_.html
czy Abraham Vidro mowi.ł prawd.ę o Katyniu ?
Autor: tekameka 17.09.07, 11:58

oto cytaty z różnych źródeł (do oceny przez forumowiczów):
Stalin i Beria zdecydowali się, aby egzekucja polskich oficerów została
przeprowadzona przez Żydów. W tym czasie wielu fanatycznych Żydów służyło w
Armii Czerwonej i NKWD. Niektórzy z polską przeszłością i antychrześcijańskimi
poglądami zostali wybrani, jako ideologicznie przygotowani do wykonania mordu na
przedstawicielach wiodących warstw we wschodniej Polsce.

Ta informacja została opublikowana 21 lipca 1971 r., a przekazał ją polski Żyd o
nazwisku Abraham Vidro, zamieszkały na terenie Izraela w Tel-Avivie, podczas
wywiadu, którego udzielił gazecie "Maariv". Podał nazwiska trzech żydowskich
oficerów NKWD, którzy brali udział w likwidacji niewinnych Polaków. Abraham
Vidro poinformował, że byli to sowieccy oficerowie: major Joszua Sorokin,
kapitan Aleksander Susłow i kapitan Samyun Tichonow.

Ta krwawa rzeź - to było jednak za dużo nawet dla tych antychrześcijańskich
morderców z komunistycznej tajnej policji. Vidro spotkał tych trzech mężczyzn w
obozie wypoczynkowym dla wyczerpanych nerwowo sowieckich oficerów. Ujawnił on,
że major Sorokin zaufał mu, mówiąc: "Świat nie uwierzy w to, co widziałem".
Niemniej zmusił Vidrę do złożenia przysięgi, że o przebiegu tego zdarzenia nie
powie on nikomu przed upływem trzydziestu lat, aby nikt nie mścił się na nim lub
na jego rodzinie. Vidro powiedział: "Żydowski major w sowieckiej tajnej policji
NKWD i dwaj inni żydowscy oficerowie przyznali mi się, że po wybuchu drugiej
wojny światowej zamordowali 12000 polskich oficerów w lasach Katynia".

Kapitan Susłow przekazał Abrahamowi Vidrze: "Chcę panu o moim życiu opowiedzieć.
Tylko panu możemy opowiedzieć, ponieważ jest pan Żydem. Polaków zabijałem moimi
rękami. Rozstrzeliwałem ich własnoręcznie". Przywódcy komunistycznej partii w
Związku Sowieckim wiedzieli, ze tylko niektórzy głęboko nienawidzący Polaków
będą zdolni takie obrzydlistwo wykonać. Ponieważ Żydzi od dłuższego czasu
obwiniali Polaków, że są najbardziej antysemiccy ze wszystkich narodów, Rosjanie
zdecydowali, że można im powierzyć wyniszczenie polskiej warstwy przywódczej.
==============================

"The Thunderbolt" (nr 156, grudzień 1972, s. 5):

Izrael ukrywa prawdę

W ostatnim wydaniu "The Thunderbolt" (nr 155) opublikowaliśmy w szczegółach
historię o polskim Żydzie Abrahamie Vidrze, który wyjechał do Izraela. Podał on,
że w czasie drugiej wojny światowej pracował dla rosyjskiego rządu. W tym czasie
spotkał trzech żydowskich oficerów z NKWD. Jednym z nich był major Joszua
Sorokin, który poinformował Vidrę, że brał osobiście udział w likwidacji 15 600
Polaków w Katyniu. Ci Polacy byli intelektualną elitą tej części Polski, która
zajęta została przez Rosjan w 1939 r. Stalin chciał tę wiodącą warstwę polskiego
narodu zlikwidować, żeby zapobiec powstaniu oporu w przyszłym państwie
komunistycznym.

Natychmiast jak Abraham Vidra opowiedział tę historię, hrabia Stefan Zamojski -
członek polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, poleciał do Izraela, żeby
sprawdzić jej wiarygodność. Po usłyszeniu szczegółów od Vidry uznał tę historię
za prawdziwą. "The Thunderbolt" była gazetą, która opublikowała powody, dla
których Stalin wybrał Żydów do wymordowania tysięcy Polaków. Stalin zadecydował,
że tylko jedna rasa narodowa, która nienawidzi Polaków - może to wykonać.
Historyczna nienawiść powstała między Żydami i Polakami przewyższa tę, która
powstała między Niemcami i Żydami.
==============================
Dziennik Izraela "Maariv" ogłosił światu imiona Sowieckich oficerów NKWD
uczestniczących w mordzie Katyńskim. Polski Żyd, Abraham Vidro (Wydra), który
mieszka teraz w Tel Aviv. 21 lipca 1971 r. poprosił Pismo o wywiad bo chciałby,
zanim umrze wyjawić sekret o Katyniu. On opisał spotkanie z trzema Żydami
oficerami NKWD w wojskowym obozie wypoczynkowym Rosji. Oni powiedzieli mu, jak
uczestniczyli w mordzie Polaków w Katyniu.

Byli to. Sowiecki mjr. Joshua Sorokin, por. Aleksander Susłow, por. Samyun
Tichonow. Susław zażądał od Vidro zapewnienia, że nie wyjawi tego sekretu do 30
lat, po jego śmierci, ale Vidro obawiając się, że tak długo nie pożyje,
zdecydował się wyjawić wcześniej. Mrj. Sorokin, ufając Vidro powiedział: "świat
nie uwierzy czego ja byłem świadkiem". Vidro mówił dziennikowi Maariv:

"Zydowski mjr.w Sowieckiej tajnej służbie (NKWD) i dwóch drugich oficerów
bezpieczeństwa przyznali się mi jak okrutnie mordowali tysiące Polskich oficerów
w lesie Katyńskim. Susłow mówił do Vidro: " Chcę ci opowiedzieć o moim życiu.
Tylko tobie ponieważ jesteś Żydem, czy możemy mówić o wszystkim? To nie robi
żadnej różnicy dla nas... Mordowałem polaczków własnymi rękami! l do nich sam
strzelałem ". Część tych opowieści jest reprodukowana na tej samej stronie wraz
ze zdjęciem Vidro. Jest również interesujące, że w Katyniu było również
mordowanych trochę Żydów. NKWD była ostrożna selektywnie wybierała kogo
"aresztować", z pośród 15 tysięcy ofiar. Dziś wiadomo, że 80% Polskich Żydów
popierało Żydowski Bund, który stał się komunistyczną partią Polski. 20% tych,
którzy nie popierali Bundu byli traktowani jak reszta Polaków. Polityką Stalina
było: "śmierć wszystkim, którzy mogliby sprzeciwiać się komunizmowi".
=============================
Polacy mieli powody a nawet obowiazek nie dowierzac tej informacji pochodzacej
od ludobójców zarówno Zydów jak i Polaków, czyli od hitlerowców. Po
dziesiecioleciach milczenia, potwierdzil te informacje Zyd Abraham Vidro. W
czasopismie "Bild" z 22 lipca 1971 roku, ukazal sie wywiad z Vidro. Przekazal on
opowiesc majora Suslowa, Zyda, który przyznal sie, ze osobiscie rozstrzeliwal
wraz z innymi Zydami, , m.in. kpt. Tichonowem, tysiace polskich oficerów w
Katyniu. Vidro podal nazwiska:

kpt. Aleksander Susiow, major Joshua Sorokin, kpt. Samyun Tichonow. Sorokin
zaufal Vidrze, kiedy przebywali w obozie w Talizie (Ural) i powiedzial: "Swiat
nie uwierzy w to, co widzialem". Zmusil Vidro do zlozenia przysiegi, ze bedzie
milczal przez 30 lat. Nastepnie rozpoczal:
Chce panu opowiedziec o moim zyciu. Tylko panu moge to powiedziec, bo jest pan
Zydem. Polaków zabijalem moimi rekami. Rozstrzeliwalem ich wlasnorecznie.


Czasopismo "The Thunderbolt" z listopada 1972 pisalo, ze Stalin zlecil nadzór i
wykonanie tej masowej rzezi Polaków wylacznie Zydom, wiedzial bowiem, ze jego
pobratymcy palaja nienawiscia do Polaków.

Miesiac pózniej ten sam "The Thunderbolt" (grudzien 1972) opublikowal dalsze
szczególy zydowskiej zbrodni w Katyniu. Podal, ze major Joshua Sorokin przyznal
sie do udzialu w mordzie na 15 600 Polakach, i kiedy Vidro przeslal swój a
makabryczna relacje do izraelskiego "Maariv", brytyjski deputowany Geoffrey
Stewart-Smith wezwal premier Golde Meir, aby nie wstrzymywala druku tego
materialu. Bez rezultatu. Deputowany motywowal swój postulat tym, ze rzez w
Katyniu byla najwieksza zbrodnia militarna najnowszej historii, jaka
kiedykolwiek zostala dokonana na jencach wojennych innego narodu!
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150156,czy_Abraham_Vidro_mowi_l_prawd_e_o_Katyniu_.html

boukun
DonJose
2009-08-11 15:14:42 UTC
Permalink
Czasopismo "Thunderbolt", to organ amerykanskich Naizstow. Mialem
mozliwosc przeczytania kilku numerow, poniewaz moja kolezanka pisala
prace magisterska o amerykanskiej ultraprawicy. Z "Thunderbolt"
dowiedzialem sie, m.in., ze w niemieckich obozach koncentracyjnych
panowaly dobre warunki pracy, a wybor Andropowa na I Skretarza
zaaprobowal Begin.
DonJose
2009-08-11 17:40:22 UTC
Permalink
Post by DonJose
Czasopismo "Thunderbolt", to organ amerykanskich Naizstow. Mialem
mozliwosc przeczytania kilku numerow, poniewaz moja kolezanka pisala
prace magisterska o amerykanskiej ultraprawicy. Z "Thunderbolt"
dowiedzialem sie, m.in., ze w niemieckich obozach koncentracyjnych
panowaly dobre warunki pracy, a wybor Andropowa na I Skretarza
zaaprobowal Begin.
Jeszcz jedno. Ani Mierkulow (ktory Zydem nie byl), ani Rajchman nie
byli komendantami obozow koncentracyjnych. Byli bliskimi
wspolpracownikami Berii i pracowali na Lubiance. Na ten temat sporo
napisane. Jesto doskonal anglojezyczna biografia Berii. A John Dziak
opracowal organizacyjna historie NKWD, tez po angielsku, p.t.
"Czekisty".
I Skad u zydowskiego majora NKWD w ZSRR zamerykanizowane imie
"Joshua"? Imie jest, co prawda hebrajskie, ale w rosyjskie wersji
przypominalby polskie "Jozue."
I na koniec: Nie wiem ilu Zydow popieralo Bund, ale wiem, ze nigdy nie
stal sie Komunistyczna Paria Polski. KPP go zwalczala.
Reasumujac. Zamiast bezmyslenie powtarzac rojenia faszystowskiej
szmaty, wez sie za porzadna fachowa literature.
Z***@hotmail.com
2009-08-12 10:34:01 UTC
Permalink
Post by DonJose
Czasopismo "Thunderbolt", to organ amerykanskich Naizstow. Mialem
mozliwosc przeczytania kilku numerow, poniewaz moja kolezanka pisala
prace magisterska o amerykanskiej ultraprawicy. Z "Thunderbolt"
dowiedzialem sie, m.in., ze w niemieckich obozach koncentracyjnych
panowaly dobre warunki pracy, a wybor Andropowa na I Skretarza
zaaprobowal Begin.
Mysle ze to jest prawda. Izraelska Partia Pracy chciala wybrac
Ustinova i na poczatku Begin chcial aby Zwiazkiem Radzieckim rzadzil
Tikhonov, ale David Levi ktory jest Zydem sfaradyjskim chcial aby
Zwiazkiem Radzieckim rzadzil Zyd sfaradyjski, wiec doszlo do
kompromisu - zatwierdzono Andropowa, ale przerzeczono Leviemu ze w
Ameryce wybierze sie na prezydenta Zyda sfaradyjskiego - i dlatego
mamy dzisiaj Obame.

Zalek
brat_olin
2009-08-12 10:48:05 UTC
Permalink
Post by Z***@hotmail.com
Post by DonJose
Czasopismo "Thunderbolt", to organ amerykanskich Naizstow. Mialem
mozliwosc przeczytania kilku numerow, poniewaz moja kolezanka pisala
prace magisterska o amerykanskiej ultraprawicy. Z "Thunderbolt"
dowiedzialem sie, m.in., ze w niemieckich obozach koncentracyjnych
panowaly dobre warunki pracy, a wybor Andropowa na I Skretarza
zaaprobowal Begin.
Mysle ze to jest prawda. Izraelska Partia Pracy chciala wybrac
Ustinova i na poczatku Begin chcial aby Zwiazkiem Radzieckim rzadzil
Tikhonov, ale David Levi ktory jest Zydem sfaradyjskim chcial aby
Zwiazkiem Radzieckim rzadzil Zyd sfaradyjski, wiec doszlo do
kompromisu - zatwierdzono Andropowa, ale przerzeczono Leviemu ze w
Ameryce wybierze sie na prezydenta Zyda sfaradyjskiego - i dlatego
mamy dzisiaj Obame.
:))))))))))))))))))))))))

--
Smart questions to stupid answers
McGregor
2009-08-12 11:08:03 UTC
Permalink
Post by DonJose
Czasopismo "Thunderbolt", to organ amerykanskich Naizstow. Mialem
mozliwosc przeczytania kilku numerow, poniewaz moja kolezanka pisala
prace magisterska o amerykanskiej ultraprawicy. Z "Thunderbolt"
dowiedzialem sie, m.in., ze w niemieckich obozach koncentracyjnych
panowaly dobre warunki pracy,
Jak to?
To "prof" Figa nie wiedzial, ze Rzesza hitlerowska byla "bezpieczniejsza"
dla Zydow niz okupowana Polaka? Przecie sympatyk i gloryfikato
Rzeszy hitlerowskiej - przyjaciel i pobratymca krwi Olo Sharon
donosil o tym na soc.culture.polish . ***
Post by DonJose
a wybor Andropowa na I Skretarza
zaaprobowal Begin.
***
Post by DonJose
Zgadza sie.
Pisalem, ze moja rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy, "
Sharonowa rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy hitlerowskiej
(nie z lapanki ulicznej) i wspomagala Rzesze swoja dobrowolna
praca w czasie kiedy hitlerowscy mordowali miliony ludzi
w Europie, w tym i Zydow rowniez. Tak to wygladalo :

http://images.google.com/images?q=mizocz&ie=UTF-8&hl=en&btnG=Google+Search
http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/Auschwitz/HTML/Seite1.html
http://www.bbc.co.uk/polish/worldnews/story/2004/11/041121_yadvashem_database.shtml

Ale mimo wszystko, zydowskiej rodzinie Sharonow,
"bylo bezpieczniej" wsrod hitlerowcow niz w okupowanej
Polsce czy na Litwie.
....................

Ale mnie intersuje cos innego...
Jak to sie stalo, ze Sharonowej, "dobrze prosperujacej" jak pisal,
jego rodziny zydowskiej, w czasach mrocznego stalinizmu - Sowieci na
Sybir nie wywiezli ? Musiala sie ona dobrze stalinowcom sluzyc.

No, bo reszte znamy z Sharonowego, szyderczego opisu ;

----- Original Message -----
From: Alexander Sharon
Newsgroups: soc.culture.polish
Sent: Sunday, June 20, 2004 5:38 PM
Zgadza sie.
Pisalem, ze moja rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy, gdyz schronienie
posrod cywilnej ludnosci niemieckiej u bauera na wsi bylo bezpieczniejsze
niz wsrod szmalcownikow w Wilno czy Oszmianach. [...]

***************

Przylapalem cie na KLAMSTWIE - KLAMLIWA knalio...
Oto pomowienia i KLAMSTWA - symaptyka
hitleryzmu i KLAMLIWEJ kanalii alexandra sharona ,
pod moim adresem:

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Wed, 08 Oct 2003 21:58:17 GMT
Local: Wed 8 Oct 2003 22:58
Subject: Re: Prasowka
Post by DonJose
8<<<<<<<< snip
... dajcie Rossowi kopa w dupe na rozped, gdyz sie inaczej z jego
postami do niedzieli bedziemy sie glowic!
Jacek
PS: Rossiu, siostra oddzialowa wyszla, pisz szybko!
8<<<<<<<<<<<< sni
Ten Jerychiwski Ross to rzeczywiscie wyjatkowo pieprzeniety.
Gowniarz lazi z napisem "Jude raus", a Zydzi maja sie z nim za to
jednac? W morde go.
Rossizm, psia jucha. Jedrychowszczyzna.[copyright]
--
Alexander
.............

Tu jest wlasciwy opis incydentu:
http://www.sport.pl/inne/1,35313,1710571.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Thu, 12 Jul 2007 20:52:10 GMT
Local: Thurs 12 Jul 2007 21:52
Subject: Re: Attention Mr. Sharon--your assistance is needed in grassing

Omni, unicorn, mclaren, mcgregor,jdr, :-) and several other are nicknames
used by the hateful paraplegic wheelchair bounded Polish retiree form
Scotland.

He is ex Polish KGB lower rank shethead and anti-Semite that has managed
to
settle in Scotland thanks to his Polish commie security buddies. They
allowed him to leave Poland when no normal person had a chance to receive
passport - this only fact let you know about him a bit.

His real name is Joseph D. Ross, and he is Glasgow, Scotland resident

+++++++++++++

Odpowiedzialnosc za slowo winna nakazywac
ostroznosc w pisaniu czegokolwiek co moze
obrazac oponenta lub wypaczac prawde.
Nie ma potrzeby siegac do KLAMSTW :
http://groups.google.co.uk/group/soc.culture.polish/msg/6dcb0d24323ee09a
sarkazmow, ironii, wyzwisk czy wulgaryzmow.
Zwykla argumentacja winna zastapic inwektywy
i klamstwa. W przeciwnym przypadku bedziemy miec do
czynienia z czyms w rodzaju:

http://tinyurl.com/2talh
http://snipurl.com/bbit
http://tinyurl.com/2g9gy9
http://tinyurl.com/353f6d

....................

Oto pomowienia i KLAMSTWA - symaptyka
hitleryzmu i kanalii zydowskiej alexandra sharona :

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Wed, 08 Oct 2003 21:58:17 GMT
Local: Wed 8 Oct 2003 22:58
Subject: Re: Prasowka
Post by DonJose
8<<<<<<<<<<<< sni
Ten Jerychiwski Ross to rzeczywiscie wyjatkowo pieprzeniety.
Gowniarz lazi z napisem "Jude raus", a Zydzi maja sie z nim za to
jednac? W morde go.
Rossizm, psia jucha. Jedrychowszczyzna.[copyright]
--
Alexander
.............
Tu jest wlasciwy opis incydentu:
http://www.sport.pl/inne/1,35313,1710571.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Thu, 12 Jul 2007 20:52:10 GMT
Local: Thurs 12 Jul 2007 21:52
Subject: Re: Attention Mr. Sharon--your assistance is needed in
grassing

Omni, unicorn, mclaren, mcgregor,jdr, :-) and several other are
nicknames
used by the hateful paraplegic wheelchair bounded Polish retiree form
Scotland.

He is ex Polish KGB lower rank shethead and anti-Semite that has
managed to
settle in Scotland thanks to his Polish commie security buddies. They
allowed him to leave Poland when no normal person had a chance to
receive
passport - this only fact let you know about him a bit.

His real name is Joseph D. Ross, and he is Glasgow, Scotland resident

+++++++++++++

Odpowiedzialnosc za slowo winna nakazywac
ostroznosc w pisaniu czegokolwiek co moze
obrazac oponenta lub wypaczac prawde.
Nie ma potrzeby siegac do KLAMSTW :
http://groups.google.co.uk/group/soc.culture.polish/msg/6dcb0d24323ee09a
sarkazmow, ironii, wyzwisk czy wulgaryzmow.
Zwykla argumentacja winna zastapic inwektywy
i klamstwa. W przeciwnym przypadku bedziemy miec do
czynienia z czyms w rodzaju:

http://tinyurl.com/2talh
http://snipurl.com/bbit
http://tinyurl.com/2g9gy9
http://tinyurl.com/353f6d

Alexander Sharon
2009-08-11 20:45:25 UTC
Permalink
Bekonie,

Ponize podaje link do archiwum Rzeczyposolitej z dnia 21 kwietnia 2001 roku.
Wg twojejpisania w tym dniu ukazal sie korespondencja Aleksandra Klugmana z
tel Awiwu, z ktorego obficie skorzystales.

http://new-arch.rp.pl/wydanie/szukaj.html?dataWydania=2001/04/21

Mozesz mi wskazac paluszkiem ten artykul?
Post by boukun
Autor: tekameka 17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"RzeŒ w Katyniu by³a najwiêksz± zbrodni± militarn± najnowszej historii,
jaka kiedykolwiek zosta³a dokonana na jeñcach wojennych innego narodu.
Wymordowano ponad 20 tysiêcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te
zbrodnie odpowiada naród ¿ydowski. Rozkaz wyda³o dwu [tak w oryginale!]
¯ydów: Stalin i Beria.
O tym, ¿e Stalin by³ (gruziñskim) ¯ydem pisa³ ju¿ 30 marca 1950 David
Wieseman w pi¶mie "The Bnai-Brith Message" - jest to wiêc Œród³o
superwiarygodne i hyperkoszerne. ¯ydowsko¶æ £awrentija Berii jest ogólnie
znana i nie ma co siê nad ni± zatrzymywaæ. Komendantami obozów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli ¯ydzi: Raichman (lub Reichman),
Mierku³ow i Urbanowicz. Urbanowicz by³ ojcem póŒniejszego peerelowskiego
genera³a!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu
trudnili siê ¯ydzi. Po raz pierwszy poinformowali o tym Niemcy w
broszurze-reporta¿u z ekshumacji czê¶ci ofiar przez miêdzynarodow±
komisjê: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej cz³onkowie
miñskiego komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham
Borisowicz". Polacy oczywi¶cie nie dowierzali tej informacji, gdy¿
pochodzi³a od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdzi³
j± inny ¯yd, Abraham Vidro. W czasopi¶mie "Bild" (22.07.1971) ukaza³ siê z
nim wywiad. Vidro przekaza³ opowie¶æ ¯yda, majora Sus³owa, który osobi¶cie
rozstrzeliwa³ (wraz z innymi ¯ydami - majorem Joshu± Sorokinem, kapitanem
Samyunem Tichonowem) tysi±ce polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidro_mowil_prawde_o_Katyniu_cd_.html
boukun
DonJose
2009-08-11 22:26:28 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Bekonie,
Ponize podaje link do archiwum Rzeczyposolitej z dnia 21 kwietnia 2001 roku.
Wg twojejpisania w tym dniu ukazal sie korespondencja Aleksandra Klugmana z
tel Awiwu, z ktorego obficie skorzystales.
http://new-arch.rp.pl/wydanie/szukaj.html?dataWydania=2001/04/21
Mozesz mi wskazac paluszkiem ten artykul?
Autor: tekameka   17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii,
jaka kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu.
Wymordowano ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te
zbrodnie odpowiada naród żydowski. Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!]
Żydów: Stalin i Beria.
O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David
Wieseman w piśmie "The Bnai-Brith Message" - jest to więc źródło
superwiarygodne i hyperkoszerne. Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie
znana i nie ma co się nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli Żydzi: Raichman (lub Reichman),
Mierkułow i Urbanowicz. Urbanowicz był ojcem późniejszego peerelowskiego
generała!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu
trudnili się Żydzi. Po raz pierwszy poinformowali o tym Niemcy w
broszurze-reportażu z ekshumacji części ofiar przez międzynarodową
komisję: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej członkowie
mińskiego komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham
Borisowicz". Polacy oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż
pochodziła od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził
ją inny Żyd, Abraham Vidro. W czasopiśmie "Bild" (22.07.1971) ukazał się z
nim wywiad. Vidro przekazał opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście
rozstrzeliwał (wraz z innymi Żydami - majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem
Samyunem Tichonowem) tysiące polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidr...
boukun- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Dolaczam sie do prosby Olka. Oskarzylem "Thunderbolt" o fanrykacje
oparte na ignorancji. W.w. artykul Klugmana moglby uwiarygodnic
Thinderbolt, oraz Bokuna i zmusic mnie do odwolania moich oskarzen
oraz do przeprosin.
Alexander Sharon
2009-08-11 23:50:05 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Bekonie,
Ponize podaje link do archiwum Rzeczyposolitej z dnia 21 kwietnia 2001 roku.
Wg twojejpisania w tym dniu ukazal sie korespondencja Aleksandra Klugmana z
tel Awiwu, z ktorego obficie skorzystales.
http://new-arch.rp.pl/wydanie/szukaj.html?dataWydania=2001/04/21
Mozesz mi wskazac paluszkiem ten artykul?
Autor: tekameka 17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"RzeŒ w Katyniu by³a najwiêksz± zbrodni± militarn± najnowszej historii,
jaka kiedykolwiek zosta³a dokonana na jeñcach wojennych innego narodu.
Wymordowano ponad 20 tysiêcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te
zbrodnie odpowiada naród ¿ydowski. Rozkaz wyda³o dwu [tak w oryginale!]
¯ydów: Stalin i Beria.
O tym, ¿e Stalin by³ (gruziñskim) ¯ydem pisa³ ju¿ 30 marca 1950 David
Wieseman w pi¶mie "The Bnai-Brith Message" - jest to wiêc Œród³o
superwiarygodne i hyperkoszerne. ¯ydowsko¶æ £awrentija Berii jest ogólnie
znana i nie ma co siê nad ni± zatrzymywaæ. Komendantami obozów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli ¯ydzi: Raichman (lub Reichman),
Mierku³ow i Urbanowicz. Urbanowicz by³ ojcem póŒniejszego peerelowskiego
genera³a!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu
trudnili siê ¯ydzi. Po raz pierwszy poinformowali o tym Niemcy w
broszurze-reporta¿u z ekshumacji czê¶ci ofiar przez miêdzynarodow±
komisjê: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej cz³onkowie
miñskiego komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham
Borisowicz". Polacy oczywi¶cie nie dowierzali tej informacji, gdy¿
pochodzi³a od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdzi³
j± inny ¯yd, Abraham Vidro. W czasopi¶mie "Bild" (22.07.1971) ukaza³ siê z
nim wywiad. Vidro przekaza³ opowie¶æ ¯yda, majora Sus³owa, który osobi¶cie
rozstrzeliwa³ (wraz z innymi ¯ydami - majorem Joshu± Sorokinem, kapitanem
Samyunem Tichonowem) tysi±ce polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidr...
boukun- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Dolaczam sie do prosby Olka. Oskarzylem "Thunderbolt" o fanrykacje
oparte na ignorancji. W.w. artykul Klugmana moglby uwiarygodnic
Thinderbolt, oraz Bokuna i zmusic mnie do odwolania moich oskarzen
oraz do przeprosin.

--

Znalem doskonale pana Alka Klugmana.
Urodzony w Lodzi polski dziennikarz, trafil jako mlody czlowiek do obozu w
Auschwitz -Zdroj po likwidacja getta w Lodzi, a stamtad do innych
"uzdrowisk" na terenie Rzeszy.
Byl w moim czasie czlowym dzienikarzem izraelskiego dziennika
"Nowiny-Kurier" wydawanego po polsku, jest autorem kilkunastu powiesci
spisanych po polsku i hebrajsku, oraz autorem slownika polsko-hebrajskiego,
popularnego wsrod emigracji marcowej.

Nie mogl byc autorem tego paszkwilu.

Co zas do sparwcow mordewrstwa polskich oficerow w Katyniu. Posiadam kilka
ksiazek o tematyce, ale zamiast przepisywania polecam wyrevzam sie artykulem
na ten temat w Wikipedii, ktory zreszta podaje bobliografie.

Oczywiscie decyzja o zamordowaniu oficerow wyszla od gory od Berii
Notatka posiada cztery zatwierdzaj±ce podpisy: Stalina, Woroszy³owa,
Mo³otowa i Mikojana, oraz dopiski - Kalinin - za, Kaganowicz - za. Zgodnie z
notatk± Biuro Polityczne KC WPK (b) tego dnia wyda³o decyzjê nr P13/144 z
zaproponowan± przez Beriê tre¶ci± o zamordowaniu 14 700 jencow wojennych i
11 tysiecy wiezniow.


Bezposredni sprawcy:

Katyn
4,140 zamordoanych wed³ug zeznañ z prze³omu lat 80. i 90. XX w. nadzorcy K.
Je. Borodienkowa - wykonawcami morderstw byli m.in. pracownicy smoleñskiego
wiêzienia NKWD I. A. Gwozdowskij, I. I. Stielmach, I. M. Silczienkow, I. I.
Gribow.

Charkow

3,738 zamordowanych jancow
Egzekucjami kierowali naczelnik charkowskiego UNKWD major bp P. Je. Safonow,
jego zastêpca kapitan bp P. N. Tichonow, komendant charkowskiego UNKWD
starszy lejtnant bp T. F. Kuprin.


Kalinin

6,314 zamordowanych

Wed³ug zeznañ z prze³omu lat 80. i 90. XX w. by³ego naczelnika kaliniñskiego
UNKWD D. S. Tokariewa do przeprowadzenia zbrodni zosta³a przys³ana grupa, w
sk³ad której weszli m.in. starszy major bp Siniegubow, kombryg Kriwienko,
major bp W. B³ochin. Wed³ug innych danych B³ochin krótko przed t± zbrodni±
by³ katem Izaaka Babla, Wsiewo³oda Meyerholda i Michai³a Kolcowa.

Kijów,
Wymordowanie 3,435 (wed³ug innych danych 4181) wiêŒniów z Zachodniej
Ukrainy i pochowanie ich prawdopodobnie w Bykowni.
a.. Miñsk
Wymordowanie 3870 (wed³ug innych danych 4465) wiêŒniów z Zachodniej
Bia³orusi i pochowanie ich prawdopodobnie w Kuropatach.
Masowy mord omin±³ jedynie 395 jeñców wywiezionych z trzech obozów
specjalnych do obozu juchnowskiego, a potem do griazowieckiego. Szerzej
sprawa ta jest omówiona pod has³em jeñcy polscy w niewoli radzieckiej (od
1939 roku).
DonJose
2009-08-11 23:53:05 UTC
Permalink
Post by DonJose
Post by Alexander Sharon
Bekonie,
Ponize podaje link do archiwum Rzeczyposolitej z dnia 21 kwietnia 2001 roku.
Wg twojejpisania w tym dniu ukazal sie korespondencja Aleksandra Klugmana z
tel Awiwu, z ktorego obficie skorzystales.
http://new-arch.rp.pl/wydanie/szukaj.html?dataWydania=2001/04/21
Mozesz mi wskazac paluszkiem ten artykul?
Autor: tekameka 17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii,
jaka kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu.
Wymordowano ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te
zbrodnie odpowiada naród żydowski. Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!]
Żydów: Stalin i Beria.
O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David
Wieseman w piśmie "The Bnai-Brith Message" - jest to więc źródło
superwiarygodne i hyperkoszerne. Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie
znana i nie ma co się nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli Żydzi: Raichman (lub Reichman),
Mierkułow i Urbanowicz. Urbanowicz był ojcem późniejszego peerelowskiego
generała!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem polskich oficerów w Katyniu
trudnili się Żydzi. Po raz pierwszy poinformowali o tym Niemcy w
broszurze-reportażu z ekshumacji części ofiar przez międzynarodową
komisję: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej członkowie
mińskiego komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham
Borisowicz". Polacy oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż
pochodziła od niemieckich ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził
ją inny Żyd, Abraham Vidro. W czasopiśmie "Bild" (22.07.1971) ukazał się z
nim wywiad. Vidro przekazał opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście
rozstrzeliwał (wraz z innymi Żydami - majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem
Samyunem Tichonowem) tysiące polskich oficerów w Katyniu".
http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidr...
boukun- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Dolaczam sie do prosby Olka. Oskarzylem "Thunderbolt" o fanrykacje
oparte na ignorancji. W.w. artykul Klugmana moglby uwiarygodnic
Thinderbolt, oraz Bokuna i zmusic mnie do odwolania moich oskarzen
oraz do przeprosin.
--
Znalem doskonale pana Alka Klugmana.
Urodzony w Lodzi polski dziennikarz, trafil jako mlody czlowiek do obozu w
Auschwitz -Zdroj po likwidacja getta w Lodzi, a stamtad do innych
"uzdrowisk"   na terenie Rzeszy.
Byl w moim czasie czlowym dzienikarzem izraelskiego dziennika
"Nowiny-Kurier" wydawanego po polsku, jest autorem kilkunastu powiesci
spisanych po polsku i hebrajsku, oraz autorem slownika polsko-hebrajskiego,
popularnego wsrod emigracji marcowej.
Nie mogl byc autorem tego paszkwilu.
Co zas do sparwcow mordewrstwa polskich oficerow w Katyniu. Posiadam kilka
ksiazek o tematyce, ale zamiast przepisywania polecam wyrevzam sie artykulem
na ten temat w Wikipedii, ktory zreszta podaje bobliografie.
Oczywiscie decyzja o zamordowaniu oficerow wyszla od gory od Berii
Notatka posiada cztery zatwierdzające podpisy: Stalina, Woroszyłowa,
Mołotowa i Mikojana, oraz dopiski - Kalinin - za, Kaganowicz - za. Zgodnie z
notatką Biuro Polityczne KC WPK (b) tego dnia wydało decyzję nr P13/144 z
zaproponowaną przez Berię treścią o zamordowaniu 14 700 jencow wojennych i
11 tysiecy wiezniow.
Katyn
4,140 zamordoanych według zeznań z przełomu lat 80. i 90. XX w. nadzorcy K.
Je. Borodienkowa - wykonawcami morderstw byli m.in. pracownicy smoleńskiego
więzienia NKWD I. A. Gwozdowskij, I. I. Stielmach, I. M. Silczienkow, I. I.
Gribow.
Charkow
3,738 zamordowanych jancow
Egzekucjami kierowali naczelnik charkowskiego UNKWD major bp P. Je. Safonow,
jego zastępca kapitan bp P. N. Tichonow, komendant charkowskiego UNKWD
starszy lejtnant bp T. F. Kuprin.
Kalinin
6,314 zamordowanych
Według zeznań z przełomu lat 80. i 90. XX w. byłego naczelnika kalinińskiego
UNKWD D. S. Tokariewa do przeprowadzenia zbrodni została przysłana grupa, w
skład której weszli m.in. starszy major bp Siniegubow, kombryg Kriwienko,
major bp W. Błochin. Według innych danych Błochin krótko przed tą zbrodnią
był katem Izaaka Babla, Wsiewołoda Meyerholda i Michaiła Kolcowa.
Kijów,
  Wymordowanie 3,435 (według innych danych 4181) więźniów z Zachodniej
Ukrainy i pochowanie ich prawdopodobnie w Bykowni.
  a.. Mińsk
  Wymordowanie 3870 (według innych danych 4465) więźniów z Zachodniej
Białorusi i pochowanie ich prawdopodobnie w Kuropatach.
Masowy mord ominął jedynie 395 jeńców wywiezionych z trzech obozów
specjalnych do obozu juchnowskiego, a potem do griazowieckiego. Szerzej
sprawa ta jest omówiona pod hasłem jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od
1939 roku).- Hide quoted text -
- Show quoted text -
dodam, ze wsrod ofiar Katynia byllo ponad 300 Zydwo, w tym naczelny
rabin WP.
Alexander Sharon
2009-08-12 10:57:33 UTC
Permalink
Post by DonJose
dodam, ze wsrod ofiar Katynia byllo ponad 300 Zydwo, w tym naczelny
rabin WP.
Liczby zamordowanych zydowskich oficerow WP wahaja sie zreczywiscie pomiedzy
300 a 500 osob


Molotow podal na sesji Rady Najwyzszej ZSRR w dniu 31 pazdziernika 1939
liczbe "okolo 250,000" polskich zolnierzy wzietych do niewoli
Z kolei wg dannych Mieltiuchowa (Ukrainski i Bialoruski Fronty , do newoli
Sowietow dostalo sie i bylo internowanych 454,700 polskich jencow.

Okolo 250 tysiecy jencow bylo natychmist zwolnionych, a 125 tysiecy zostalo
przekazanych do NKWD.
NKWD z kolei zwolnilo zolnierzy polskich bialoruskiego i ukrainskiego
pochodzenia, a 43,000 zolnierzy urodzonych w Wilkopolsce zostalo
przekazanych wladzom niemieckim.
Wg przyblizonych obliczen po zwolnieniu Wielkopolan, Ukrancow i Bialorusinow
w rekach Sowietow w dniu 19 listopada 1939 r. pozostawalo okolo 40 tysiecy
polskich jencow w tym 8,500 oficerow, 25 tysiecy podoficerow oraz 6,500
policjantow.


5 marca 1940 Beria skierowa³ do Józefa Stalina notatkê nr 794/B (794/?), w
której po zdefiniowaniu, ¿e posrod polskich jencow wojennych (14 736 osób
znajdowalo sie 97 % rdzennych Polaków co stanowilo, ze pozostalych 3% (442
osob) stanowili zydowscy oficerowie rezerwisci.

Z kolei jak wynika z powyzszej notatki Berii w wiezieniach Zachodniej
Bialorusi i Ukrainy znajdowalo 18, 632 osób, z tego 1,207 oficerów - w tym
ogó³em 57 proc. Polaków co podwyzsa liczbe internowanych Zydow
McGregor
2009-08-12 07:35:30 UTC
Permalink
8<<<<<<<<<< snip
Dolaczam sie do prosby Olka. Oskarzylem "Thunderbolt" o fanrykacje
oparte na ignorancji. W.w. artykul Klugmana moglby uwiarygodnic
Thinderbolt, oraz Bokuna i zmusic mnie do odwolania moich oskarzen
oraz do przeprosin.
Prawda czy falszywka ??? Mozna to ustalic jak sie chce, albo zaufac
podajacemu cytowany material, lub samemu siegnac do archiwum
Rzepy, spelniajac pewne rygory.

Byc moze niezupelnie na temat ale moze pomoc rozjasnic problem,
artykul Leszka Zebrowskiego "Artykul ukazal sie w tygodniku GAZETA POLSKA
z 22 czerwca 1995 r." (Trzeba tak jak w Rzepie siegnac do archiwum.

Natomiast jest prawda , ze Jozef Figa / "DonJose" <***@aol.com>
z Hamilton College, Iowa, USA, jest oszczerca i klamliwa kanalia,
ktora w obronie swoich KLAMLIWYCH poratymcow krwi, takich jak
Bloom, czy Sharon - sympatyk i gloryfikator "bezpieczniejszej Rzeszy"
hitlerowskiej dla Zydow - niz okupowana Polska, ( co musi byc
"prawda wg Jozefa Figi, bo chyba wg. niego wiecej Zydow uratowala
http://www1.yadvashem.org/righteous_new/statistics.html
"bezpieczniejsza Rzesza" hitlerowska niz Polacy) - rzuca oszczerstwa
na sciepowicza bez podania dowodow na poparcie swoich pomowien.
8<<<<<<<< snip
Walesa jest troche nieobliczalny, wiec mam watpliwosci. Ale chetnie
zoabczylbym na tym stanowisku Tadeusza Mazowieckiego.
To Pan jest klamca - i to wyjatkowo bezczelnym.
(Czytelnik sam musi sie domyslac co pisal "profesor"
Hamilton College in Iowa, USA, nie oznaczywszy cytatu
w w swoim tekscie. Tekst oznaczony niebieska kursywa
przeze mnie, jest moim tekstem "cytowanym" przez
"profesora J Fige, bez zadnych oznakowan wymaganych przy
poprawnym cytowaniu tekstow.)

"Oto inkryminowany cytat:

Przytacznie Jana Jozefa Lipskiego na obrone KLAMCOW i
KANALII takich jak Alexander Sharon czy Jozef Wasner Bloom -
to nobilitacja dla tych lajdakow - albo to tak jak chcialby
Pan w bokserrskich rekawicach komara za jadra zlapac...-

KANALIE KLAMLIWE takie jak Sharony i Bloomy nie powinny
miec miejsca nie tylko miedzy Polakami - bo im szkodza
swoja zwierzeca nienawicia. Kazda grupa etniczna - w tym
i polska, rowniez ma prawo do obrony przed takimi lajdakimi
jak ci dwaj. Tego nie moze odmawic nawet Jan Jozef Lipski.

Stanowi klamstwo, poniewaz przypisuje mi bezpodstawnie i celowo
intencje, ktorych nie mialem.
Jest bezczelny, poniewaz jego autor probuje mnie wciagnac w swoje
neurotyczne rozgrywki, rojenia i klamstwa. I to wszystko."
quark
2009-08-11 22:51:52 UTC
Permalink
Autor: tekameka   17.09.07, 12:02
Rzeczpospolita 21.04.01 Nr 94
ALEKSANDER KLUGMAN Z TEL AWIWU
"Rzeź w Katyniu była największą zbrodnią militarną najnowszej historii, jaka
kiedykolwiek została dokonana na jeńcach wojennych innego narodu. Wymordowano
ponad 20 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji. Za te zbrodnie odpowiada
naród żydowski. Rozkaz wydało dwu [tak w oryginale!] Żydów: Stalin i Beria.
O tym, że Stalin był (gruzińskim) Żydem pisał już 30 marca 1950 David Wieseman w
piśmie "The Bnai-Brith Message" - jest to więc źródło superwiarygodne i
hyperkoszerne. Żydowskość Ławrentija Berii jest ogólnie znana i nie ma co się
nad nią zatrzymywać. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
byli Żydzi: Raichman (lub Reichman), Mierkułow i Urbanowicz. Urbanowicz był
ojcem późniejszego peerelowskiego generała!!! Masowym osobistym rozstrzeliwaniem
polskich oficerów w Katyniu trudnili się Żydzi. Po raz pierwszy poinformowali o
tym Niemcy w broszurze-reportażu z ekshumacji części ofiar przez międzynarodową
komisję: "Kierownikami masowych egzekucji byli czterej członkowie mińskiego
komisariatu GPU: (...) Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham Borisowicz". Polacy
oczywiście nie dowierzali tej informacji, gdyż pochodziła od niemieckich
ludobójców. Ale po prawie 40 latach potwierdził ją inny Żyd, Abraham Vidro. W
czasopiśmie "Bild" (22.07.1971) ukazał się z nim wywiad. Vidro przekazał
opowieść Żyda, majora Susłowa, który osobiście rozstrzeliwał (wraz z innymi
Żydami - majorem Joshuą Sorokinem, kapitanem Samyunem Tichonowem) tysiące
polskich oficerów w Katyniu".http://forum.gazeta.pl/forum/w,902,69139977,69150337,czy_Abraham_Vidr...
boukun
Widze, Niedzwiecki, ze z zcietrzwienu mozg ci wysiada.

'Rzeczpospolita', nawet gdyby opublikowala artykul o etnicznym
pochodzeniu katow polskich oficerow w Katyniu,
to taki artykul by musial spelniac wymagania formatu przekazu. Cos co
w innych sytuacjach nazywa sie 'dobrymi manierami'.
Tekst, ktory przypisujesz 'Rzeczpospolitej' wyszedl najwyrazniej spod
piora jakiegos wyjatkowego idioty -- tez zacietrzewionego,
i bez pisarskich/dziennikarskich kwalifikacji.

Nie po raz pierwszy wciskasz tu straszne bzedy.

s.
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...