Discussion:
Aborcja w Polsce. Anja Rubik na strajku kobiet w Warszawie: "To jest przerażające"
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
boukun
2021-01-27 21:19:51 UTC
Permalink
Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku ws.
zaostrzenia prawa aborcyjnego. Orzeczenie z 22 października stwierdza,
że usunięcie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i
nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Po
publikacji dokumentu na stronie TK po raz kolejny do protestów wezwał
Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Nie zgadzam się z tym, co się dzieje,
kobiety powinny mieć prawo wyboru. Nasz rząd całkowicie nie wziął pod
uwagę tego, co się działo parę miesięcy temu, jak wszyscy wyszli na
ulicę i protestowali, tylko robi dalej co chce - powiedziała obecna na
środowym proteście Anja Rubik. W rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem
Michalcem podkreśliła, że oblikowanie uzasadnienia wyroku TK ws. prawa
aborcyjnego jest "przerażające". - Tak naprawdę dla wielu kobiet i
rodzin oznacza ogromne cierpienie. Jest wstyd. Jest to piekło dla kobiet
i rodzin - dodała znana polska modelka.

https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobiet-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
Trefniś
2021-01-27 21:48:32 UTC
Permalink
Trybuna=B3 Konstytucyjny opublikowa=B3 uzasadnienie do wyroku ws. =
zaostrzenia prawa aborcyjnego. Orzeczenie z 22 pa=BCdziernika stwierdz=
a, =
=BFe usuni=EAcie ci=B1=BFy w przypadku du=BFego prawdopodobie=F1stwa c=
i=EA=BFkiego i =
nieodwracalnego upo=B6ledzenia p=B3odu jest niezgodne z konstytucj=B1.=
Po =
publikacji dokumentu na stronie TK po raz kolejny do protest=F3w wezwa=
=B3 =
Og=F3lnopolski Strajk Kobiet. - Nie zgadzam si=EA z tym, co si=EA dzie=
je, =
kobiety powinny mie=E6 prawo wyboru. Nasz rz=B1d ca=B3kowicie nie wzi=B1=
=B3 pod =
uwag=EA tego, co si=EA dzia=B3o par=EA miesi=EAcy temu, jak wszyscy wy=
szli na =
ulic=EA i protestowali, tylko robi dalej co chce - powiedzia=B3a obecn=
a na =
=B6rodowym prote=B6cie Anja Rubik. W rozmowie z reporterem WP Klaudius=
zem =
Michalcem podkre=B6li=B3a, =BFe oblikowanie uzasadnienia wyroku TK ws.=
prawa =
aborcyjnego jest "przera=BFaj=B1ce". - Tak naprawd=EA dla wielu kobiet=
i =
rodzin oznacza ogromne cierpienie. Jest wstyd. Jest to piek=B3o dla ko=
biet =
i rodzin - doda=B3a znana polska modelka.
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobiet=
-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v

Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans...

Loading Image...

-- =

Trefni=B6
boukun
2021-01-27 21:57:33 UTC
Permalink
Post by boukun
Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku ws.
zaostrzenia prawa aborcyjnego. Orzeczenie z 22 października stwierdza,
że usunięcie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i
nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Po
publikacji dokumentu na stronie TK po raz kolejny do protestów wezwał
Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Nie zgadzam się z tym, co się dzieje,
kobiety powinny mieć prawo wyboru. Nasz rząd całkowicie nie wziął pod
uwagę tego, co się działo parę miesięcy temu, jak wszyscy wyszli na
ulicę i protestowali, tylko robi dalej co chce - powiedziała obecna na
środowym proteście Anja Rubik. W rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem
Michalcem podkreśliła, że oblikowanie uzasadnienia wyroku TK ws. prawa
aborcyjnego jest "przerażające". - Tak naprawdę dla wielu kobiet i
rodzin oznacza ogromne cierpienie. Jest wstyd. Jest to piekło dla
kobiet i rodzin - dodała znana polska modelka.
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobiet-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
Ciągle mam wrażenie, że Anja Rubik jest mężczyzną trans...
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
Mężczyzna jest muskularny, a nie sama skóra i kości. To photoshop.
Trefniś
2021-01-27 22:13:46 UTC
Permalink
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobi=
et-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans.=
..
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
M=EA=BFczyzna jest muskularny, a nie sama sk=F3ra i ko=B6ci. To photos=
hop.

Jeszcze raz, wyra=BCnie pisa=B3em:
M=CA=AFCZYZN=A1 TRANS. To nie jest to samo, co m=EA=BFczyzna.

-- =

Trefni=B6
boukun
2021-01-27 22:16:23 UTC
Permalink
Post by boukun
Post by boukun
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobiet-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
 Ciągle mam wrażenie, że Anja Rubik jest mężczyzną trans...
 https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
Mężczyzna jest muskularny, a nie sama skóra i kości. To photoshop.
MĘŻCZYZNĄ TRANS. To nie jest to samo, co mężczyzna.
Ale ona nie jest facetem i nie uważa się za faceta.
Trefniś
2021-01-27 22:28:01 UTC
Permalink
Post by Trefniś
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-ko=
biet-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
Post by Trefniś
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 tran=
s...
Post by Trefniś
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
M=EA=BFczyzna jest muskularny, a nie sama sk=F3ra i ko=B6ci. To phot=
oshop.
Post by Trefniś
M=CA=AFCZYZN=A1 TRANS. To nie jest to samo, co m=EA=BFczyzna.
Ale ona nie jest facetem i nie uwa=BFa si=EA za faceta.
Kwestia nomenklatury.
Uwa=BFa si=EA za kobiet=EA i robi si=EA z niej kobiet=EA.
Czego jeszcze nie rozumiesz?

-- =

Trefni=B6
u2
2021-01-27 22:36:39 UTC
Permalink
Post by Trefniś
Post by boukun
Ale ona nie jest facetem i nie uważa się za faceta.
Kwestia nomenklatury.
Uważa się za kobietę i robi się z niej kobietę.
jak by nie patrzeć może być niemiła :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anja_Rubik

W 2014 wystąpiła w teledysku do piosenki Chleb z płyty Społeczeństwo
jest niemiłe Doroty Masłowskiej.
u2
2021-01-27 21:57:46 UTC
Permalink
Ciągle mam wrażenie, że Anja Rubik jest mężczyzną trans...
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
szyja za bardzo kobieca
Trefniś
2021-01-27 22:15:40 UTC
Permalink
Post by u2
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans..=
.
Post by u2
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
szyja za bardzo kobieca
Naprawd=EA ta szyja jest kobieca???
Przecie=BF nawet mo=BFna dopatrze=E6 si=EA jab=B3ka Adama...
-- =

Trefni=B6
u2
2021-01-27 22:38:03 UTC
Permalink
Post by u2
Ciągle mam wrażenie, że Anja Rubik jest mężczyzną trans...
 https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
szyja za bardzo kobieca
Naprawdę ta szyja jest kobieca???
Przecież nawet można dopatrzeć się jabłka Adama...
zbyt szczupła, ścięgna wystają, jakby się głodziła
Trefniś
2021-01-29 13:10:52 UTC
Permalink
Post by Trefniś
Post by u2
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans=
...
Post by Trefniś
Post by u2
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
szyja za bardzo kobieca
Naprawd=EA ta szyja jest kobieca???
Przecie=BF nawet mo=BFna dopatrze=E6 si=EA jab=B3ka Adama...
zbyt szczup=B3a, =B6ci=EAgna wystaj=B1, jakby si=EA g=B3odzi=B3a
Kiedy=B6 kt=F3ra=B6 ze znanych stwierdzi=B3a o urodzie:
"Modelki nie s=B1 dla m=EA=BFczyzn"

To, =BFe projektanci mody s=B1 zwykle zdezorientowani seksualnie, jest j=
u=BF =

truizmem:

https://www.rp.pl/artykul/374504-Gejowski-rodowod-mody.html

"M=F3wi si=EA r=F3wnie=BF, =BFe lansowany typ chudej modelki bez biustu,=
bioder, o =

mocnych rysach i wysokich ko=B6ciach policzkowych wynika ze sposobu, w j=
aki =

geje widz=B1 kobiet=EA: im bardziej podobna do ch=B3opca, tym lepiej. Ge=
jowski =

dziwaczny styl zdominowa=B3 mod=EA po roku 2000 do tego stopnia, =BFe pr=
zej=EA=B3y =

go tak=BFe kobiety projektantki. By nie pozosta=E6 w tyle."

IMHO naj=B3atwiej osi=B1gn=B1=E6 ten styl robi=B1c diewczyn=EA z faceta =
- i tak =

w=B3a=B6nie z b=F3lem (a by=E6 mo=BFe krzywdz=B1c) widz=EA Anj=EA.

-- =

Trefni=B6
Jakub A. Krzewicki
2021-01-29 13:52:05 UTC
Permalink
Post by boukun
Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku ws.
zaostrzenia prawa aborcyjnego. Orzeczenie z 22 października stwierdza,
że usunięcie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i
nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Po
publikacji dokumentu na stronie TK po raz kolejny do protestów wezwał
Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Nie zgadzam się z tym, co się dzieje,
kobiety powinny mieć prawo wyboru. Nasz rząd całkowicie nie wziął pod
uwagę tego, co się działo parę miesięcy temu, jak wszyscy wyszli na
ulicę i protestowali, tylko robi dalej co chce - powiedziała obecna na
środowym proteście Anja Rubik. W rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem
Michalcem podkreśliła, że oblikowanie uzasadnienia wyroku TK ws. prawa
aborcyjnego jest "przerażające". - Tak naprawdę dla wielu kobiet i
rodzin oznacza ogromne cierpienie. Jest wstyd. Jest to piekło dla kobiet
i rodzin - dodała znana polska modelka.
https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-w-polsce-anja-rubik-na-strajku-kobiet-w-warszawie-to-jest-przerazajace-6601825221572737v
Ciągle mam wrażenie, że Anja Rubik jest mężczyzną trans...
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
Jest kobietą cis. Co prawda nagiej jej nie widziałem, jednak byłem z nią kilkanaście lat temu na jednym turnusie w sanatorium "Równica" w Ustroniu. Jak również z inną znaną celebrytką...
Trefniś
2021-01-29 14:07:08 UTC
Permalink
=
(...)
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans..=
.
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
Jest kobiet=B1 cis. Co prawda nagiej jej nie widzia=B3em, jednak by=B3=
em z ni=B1 =
kilkana=B6cie lat temu na jednym turnusie w sanatorium "R=F3wnica" w =
Ustroniu. Jak r=F3wnie=BF z inn=B1 znan=B1 celebrytk=B1...
W=B3a=B6ciwie to jej sprawa - ja pisa=B3em tylko o swoim _wra=BFeniu_
Poza tym po kilkunastu latach co mo=BFesz wiedzie=E6 o Anji...
Przecie=BF oni sobie teraz wybieraj=B1 i maj=B1 katalog z wieloma pozycj=
ami!

-- =

Trefni=B6
Trefniś
2021-01-29 14:11:37 UTC
Permalink
W dniu .01.2021 o 14:52 Jakub A. Krzewicki =
(...)
Ci=B1gle mam wra=BFenie, =BFe Anja Rubik jest m=EA=BFczyzn=B1 trans.=
..
https://i.iplsc.com/-/0006ZICBYQV69S6H-C125-F4.jpg
Jest kobiet=B1 cis. Co prawda nagiej jej nie widzia=B3em, jednak by=B3=
em z =
ni=B1 kilkana=B6cie lat temu na jednym turnusie w sanatorium "R=F3wni=
ca" w =
Ustroniu. Jak r=F3wnie=BF z inn=B1 znan=B1 celebrytk=B1...
Swoj=B1 drog=B1 - "nieznane celebrytki" s=B1 znacznie ciekawszymi osobam=
i, =

Jakubie...
Polecam!
W=B3a=B6ciwie to jej sprawa - ja pisa=B3em tylko o swoim _wra=BFeniu_
Poza tym po kilkunastu latach co mo=BFesz wiedzie=E6 o Anji...
Przecie=BF oni sobie teraz wybieraj=B1 i maj=B1 katalog z wieloma pozy=
cjami!
-- =

Trefni=B6

Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...