Discussion:
Był to późniejszy premier Izraela Levi Eszkol
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
mkarwan
2009-08-23 09:55:27 UTC
Permalink
(...)Generał policji i służby bezpieczeństwa Reinhard Heydrich zajmujący się
zwalczaniem Żydów dokonał ciekawego odkrycia.
Odkrył mianowicie pewnego człowieka.
Człowiek ów był katolickim Żydem urodzonym w Hajfie, znał hebrajski i
jiddisz, tak jak niemiecki.
Jako dziecko przybył z ojcem do Solingen.
Potem zaniosło go do Linzu, gdzie na długo przed anschlussem walczył dla
Hitlera.
Po ucieczce z Austrii wstąpił do SS.
W gimnazjum w Linzu historii uczył go prof. Leopold Poetsch, który jak
pamiętamy wpajał Adolfowi Hitlerowi antyżydowskie poglądy.
Adolf Eichmann - bo o nim mowa - ambitny i rokujący wielkie nadzieje
unterfuehrer SS, spotkał się z Adolfem Hitlerem, który podczas leśnego
spaceru ujął za ramiona i długo patrzył w oczy człowiekowi, który chodził do
tej samej szkoły co on.
Resztę załatwił Heydrich dostarczając nowemu współpracownikowi odpowiednią
metrykę z Solingen i wprowadzając go w obowiązki.
W inne sprawy wtajemniczył go żydowski oficer SS Leopold von Mildenstein,
przyjaciel syjonistów, który opracował plan mający na celu "wzbudzenie u
możliwie największej liczby Żydów chęci wyjazdu do Palestyny".
Gdy koledzy z SS dziwili się, co szuka w ich organizacji Żyd Eichmann
odznaczający się typowym semickim nosem ("przecież on ma na gębie klucz do
synagogi"), słyszeli w odpowiedzi: "Nie gadać tyle! Rozkaz fuehrera!"
Każdy rozumiał, bo fuehrer miał zawsze rację.
Więc Eichmann bez przeszkód mógł ze swego berlińskiego biura rozwinąć
szeroką działalność, za którą, jak stwierdził, na początku lat
sześćdziesiątych podczas procesu w Jerozolimie jego obrońca Servatius,
powinien otrzymać order.
A mianowicie za jego niezwykłe zasługi dla żydowskiej kolonizacji Palestyny.
Badacz nazwisk Gerhard Kessler pisał w swojej pracy opublikowanej w 1935
roku, że nazwisko "Eichmann" pochodzi z początku XIX wieku, kiedy to wielu
Żydów przybierało nowe nazwiska, "aby oderwać się od swych przodków i od
historii swojego narodu".
Gestapo Heydricha nawiązało ścisłe stosunki z żydowską organizacją Hagana
działającą w Palestynie.
Było to całkiem logiczne, gdyż według Eichmanna "wszystkie partie i związki
zrzeszone w Światowej Organizacji Syjonistycznej są nadzorowane przez jedną
centralną instancję, która odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu politycznym
Żydów.
Nosi ona nazwę Hagana, co oznacza samoobronę ". Jeden z palestyńskich
syjonistów prowadzący w Berlinie negocjacje ze służbą bezpieczeństwa
Heydricha nazywał się Schkolnik.
Był to późniejszy premier Izraela Levi Eszkol, który latem 1965 roku wyjawił
tygodnikowi "Der Spiegel": "Przebywałem tam krótko w początkowym okresie
rządów Hitlera ".
Komendant Hagany, urodzony w Polsce, Feivel Polkes spotkał się z
hauptscharfuehrerm SS Adolfem Eichmannem po raz pierwszy w lutym 1937 roku.
Obaj Żydzi zawarli porozumienie i wypili bruderszaft w winiarni "Traube "
niedaleko Zoo.

Eichmann wręczył Polkesowi pisemne oświadczenie:
"Wywierany będzie nacisk na ogólnokrajowe przedstawicielstwo Żydów w
Niemczech, aby zobowiązywało emigrujących Żydów do wyjazdu do Palestyny, a
nie do jakiegokolwiek innego kraju.
Leży to całkowicie w interesie Niemiec i gestapo przedsięwzięto już
odpowiednie kroki."

Feivel Polkes zaprosił swojego nowego przyjaciela Eichmanna do starej
ojczyzny. 2 października 1937 roku w Haifie redaktor gazety "Berliner
Tageblatt" nazwiskiem Eichmann zszedł na ląd z pokładu "Romanii".
Pan redaktor pragnął rozejrzeć się nieco po kraju.
Zobaczył wiele ciekawych rzeczy, porozmawiał z wieloma ludźmi i po powrocie
zameldował: "Narodowe kręgi żydowskie są bardzo zadowolone z radykalnej
polityki niemieckiej w stosunku do Żydów, gdyż dzięki niej liczba ludności
żydowskiej w Palestynie wzrosła do tego stopnia, że w dającej się
przewidzieć przyszłości będzie tu więcej Żydów niż Arabów".

Gminy Żydowskie w Berlinie i wszystkich wielkich miastach Rzeszy
organizowały kursy hebrajskiego i przygotowywały przede wszystkim młodych
Żydów do "Alijah", czyli emigracji do Palestyny.
Centralny Komitet Pomocy i Odbudowy przekształcił się w Ogólnokrajowe
Przedstawicielstwo Żydów Niemieckich , które ostatecznie nazwało się
Ogólnokrajowym Zrzeszeniem Żydów w Niemczech i wraz z urzędem Eichmanna
koordynowało emigrację Żydów do Palestyny.
Panowała pełna harmonia, nie było żadnych scysji czy konfliktów.
Raaman Melitz z Jerozolimy ustalił liczby dla punktu zbornego w
Niederschoenhausen: "82% wyjechało do Palestyny, 9% do Brazylii, 7 % do
Południowej Afryki, 1% do USA i 1% do Argentyny".
Przy poparciu władz państwowych młodzi Żydzi przygotowywali do nowego życia
w Palestynie na rolniczych i rzemieślniczych kursach w Waidhofen nad rzeką
Ybbs, w Altenfelden w Górnej Austrii, w Ruednitz koło Berlina i w
Schwiebichen na Śląsku.
Z Rexingen w Wirtembergii wszyscy Żydzi w liczbie 262 wyemigrowali do
Palestyny.
Po wojnie wrócił tylko jeden.
Do wybuchu wojny z 500.000 Żydów wyemigrowało ponad 300.000 w większości
młodych i energicznych ludzi.
źródło http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_40.html
Alex
2009-08-23 21:30:36 UTC
Permalink
Post by mkarwan
(...)Generał policji i służby bezpieczeństwa Reinhard Heydrich zajmujący się
zwalczaniem Żydów dokonał ciekawego odkrycia.
Odkrył mianowicie pewnego człowieka.
Człowiek ów był katolickim Żydem urodzonym w Hajfie, znał hebrajski i
jiddisz, tak jak niemiecki.
Jako dziecko przybył z ojcem do Solingen.
Potem zaniosło go do Linzu, gdzie na długo przed anschlussem walczył dla
Hitlera.
Po ucieczce z Austrii wstąpił do SS.
W gimnazjum w Linzu historii uczył go prof. Leopold Poetsch, który jak
pamiętamy wpajał Adolfowi Hitlerowi antyżydowskie poglądy.
Adolf Eichmann - bo o nim mowa - ambitny i rokujący wielkie nadzieje
unterfuehrer SS, spotkał się z Adolfem Hitlerem, który podczas leśnego
spaceru ujął za ramiona i długo patrzył w oczy człowiekowi, który chodził do
tej samej szkoły co on.
Resztę załatwił Heydrich dostarczając nowemu współpracownikowi odpowiednią
metrykę z Solingen i wprowadzając go w obowiązki.
W inne sprawy wtajemniczył go żydowski oficer SS Leopold von Mildenstein,
przyjaciel syjonistów, który opracował plan mający na celu "wzbudzenie u
możliwie największej liczby Żydów chęci wyjazdu do Palestyny".
Gdy koledzy z SS dziwili się, co szuka w ich organizacji Żyd Eichmann
odznaczający się typowym semickim nosem ("przecież on ma na gębie klucz do
synagogi"), słyszeli w odpowiedzi: "Nie gadać tyle! Rozkaz fuehrera!"
Każdy rozumiał, bo fuehrer miał zawsze rację.
Więc Eichmann bez przeszkód mógł ze swego berlińskiego biura rozwinąć
szeroką działalność, za którą, jak stwierdził, na początku lat
sześćdziesiątych podczas procesu w Jerozolimie jego obrońca Servatius,
powinien otrzymać order.
A mianowicie za jego niezwykłe zasługi dla żydowskiej kolonizacji Palestyny.
Badacz nazwisk Gerhard Kessler pisał w swojej pracy opublikowanej w 1935
roku, że nazwisko "Eichmann" pochodzi z początku XIX wieku, kiedy to wielu
Żydów przybierało nowe nazwiska, "aby oderwać się od swych przodków i od
historii swojego narodu".
Gestapo Heydricha nawiązało ścisłe stosunki z żydowską organizacją Hagana
działającą w Palestynie.
Było to całkiem logiczne, gdyż według Eichmanna "wszystkie partie i związki
zrzeszone w Światowej Organizacji Syjonistycznej są nadzorowane przez jedną
centralną instancję, która odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu politycznym
Żydów.
Nosi ona nazwę Hagana, co oznacza samoobronę ". Jeden z palestyńskich
syjonistów prowadzący w Berlinie negocjacje ze służbą bezpieczeństwa
Heydricha nazywał się Schkolnik.
Był to późniejszy premier Izraela Levi Eszkol, który latem 1965 roku wyjawił
tygodnikowi "Der Spiegel": "Przebywałem tam krótko w początkowym okresie
rządów Hitlera ".
Komendant Hagany, urodzony w Polsce, Feivel Polkes spotkał się z
hauptscharfuehrerm SS Adolfem Eichmannem po raz pierwszy w lutym 1937 roku.
Obaj Żydzi zawarli porozumienie i wypili bruderszaft w winiarni "Traube "
niedaleko Zoo.
"Wywierany będzie nacisk na ogólnokrajowe przedstawicielstwo Żydów w
Niemczech, aby zobowiązywało emigrujących Żydów do wyjazdu do Palestyny, a
nie do jakiegokolwiek innego kraju.
Leży to całkowicie w interesie Niemiec i gestapo przedsięwzięto już
odpowiednie kroki."
Feivel Polkes zaprosił swojego nowego przyjaciela Eichmanna do starej
ojczyzny. 2 października 1937 roku w Haifie redaktor gazety "Berliner
Tageblatt" nazwiskiem Eichmann zszedł na ląd z pokładu "Romanii".
Pan redaktor pragnął rozejrzeć się nieco po kraju.
Zobaczył wiele ciekawych rzeczy, porozmawiał z wieloma ludźmi i po powrocie
zameldował: "Narodowe kręgi żydowskie są bardzo zadowolone z radykalnej
polityki niemieckiej w stosunku do Żydów, gdyż dzięki niej liczba ludności
żydowskiej w Palestynie wzrosła do tego stopnia, że w dającej się
przewidzieć przyszłości będzie tu więcej Żydów niż Arabów".
Gminy Żydowskie w Berlinie i wszystkich wielkich miastach Rzeszy
organizowały kursy hebrajskiego i przygotowywały przede wszystkim młodych
Żydów do "Alijah", czyli emigracji do Palestyny.
Centralny Komitet Pomocy i Odbudowy przekształcił się w Ogólnokrajowe
Przedstawicielstwo Żydów Niemieckich , które ostatecznie nazwało się
Ogólnokrajowym Zrzeszeniem Żydów w Niemczech i wraz z urzędem Eichmanna
koordynowało emigrację Żydów do Palestyny.
Panowała pełna harmonia, nie było żadnych scysji czy konfliktów.
Raaman Melitz z Jerozolimy ustalił liczby dla punktu zbornego w
Niederschoenhausen: "82% wyjechało do Palestyny, 9% do Brazylii, 7 % do
Południowej Afryki, 1% do USA i 1% do Argentyny".
Przy poparciu władz państwowych młodzi Żydzi przygotowywali do nowego życia
w Palestynie na rolniczych i rzemieślniczych kursach w Waidhofen nad rzeką
Ybbs, w Altenfelden w Górnej Austrii, w Ruednitz koło Berlina i w
Schwiebichen na Śląsku.
Z Rexingen w Wirtembergii wszyscy Żydzi w liczbie 262 wyemigrowali do
Palestyny.
Po wojnie wrócił tylko jeden.
Do wybuchu wojny z 500.000 Żydów wyemigrowało ponad 300.000 w większości
młodych i energicznych ludzi.
źródłohttp://www.naszawitryna.pl/ksiazki_40.html
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.

http://www.reformation.org/adolf-hitler.html
www.jewwatch.com
Alexander Sharon
2009-08-23 21:42:30 UTC
Permalink
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
????? ?? ?? ???, ???????????? ?????
Alexander Sharon
2009-08-23 21:45:17 UTC
Permalink
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
Alex
2009-08-24 02:50:50 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
djabelskim sumieniu!
suka parchata
Forte
2009-08-24 06:54:35 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
: oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
: djabelskim sumieniu!
: suka parchata
Porownanie sharona do "suki" jest obraza dla tego
poczciwego zwierzecia....-;)

Genialnie Pan okreslil pospolita, KLAMLIWA KANALIE -
alexandra sharona, ktory wslawil sie tu na sciepie
KLAMSTWAMI i gloryfikowaniem "bezpieczniejszej Rzeszy"
Post by Alexander Sharon
Zgadza sie.
Pisalem, ze moja rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy, (hitlerowskiej)
Sharonowa rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy hitlerowskiej
(nie z lapanki ulicznej) i wspomagala Rzesze hitlerowska swoja
dobrowolna praca, w czasie kiedy hitlerowscy mordowali miliony ludzi
w Europie, w tym i Zydow rowniez. Tak to wygladalo :

http://images.google.com/images?q=mizocz&ie=UTF-8&hl=en&btnG=Google+Search
http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/Auschwitz/HTML/Seite1.html
http://www.bbc.co.uk/polish/worldnews/story/2004/11/041121_yadvashem_database.shtml

Ale mimo to, zydowskiej rodzinie Sharonow, "bylo bezpieczniej"
wsrod hitlerowcow niz w okupowanej Polsce czy na Litwie.

----- Original Message -----
From: Alexander Sharon
Newsgroups: soc.culture.polish
Sent: Sunday, June 20, 2004 5:38 PM
Post by Alexander Sharon
Zgadza sie.
Pisalem, ze moja rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy, gdyz schronienie
posrod cywilnej ludnosci niemieckiej u bauera na wsi bylo bezpieczniejsze
niz wsrod szmalcownikow w Wilno czy Oszmianach. [...]
http://groups.google.com/group/soc.culture.polish/msg/ad12e461716da4a0

http://images.google.com/images?q=mizocz&ie=UTF-8&hl=en&btnG=Google+Search
http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/Auschwitz/HTML/Seite1.html
http://www.bbc.co.uk/polish/worldnews/story/2004/11/041121_yadvashem_database.shtml

Ale mnie intresuje cos innego. Jak to sie stalo, ze Sharonowej, "dobrze
prosperujacej " zydowskiej rodziny, w mrocznych czasach stalinizmu -
sowieci na Sybir nie wywiezli? No bo reszte znamy z sharonowego opisu:

----- Original Message -----
From: Alexander Sharon
Newsgroups: soc.culture.polish
Sent: Sunday, June 20, 2004 5:38 PM
Post by Alexander Sharon
Zgadza sie.
Pisalem, ze moja rodzina wyjechala dobrowolnie do Rzeszy, gdyz schronienie
posrod cywilnej ludnosci niemieckiej u bauera na wsi bylo bezpieczniejsze
niz wsrod szmalcownikow w Wilno czy Oszmianach. [...]
http://groups.google.com/group/soc.culture.polish/msg/ad12e461716da4a0

.............

sharon - KLAMLIWA KANALIA - huligan, sympatyk i gloryfikator hitleryzmu,
zapisal sie rowniez na sciepie wypisywaniem KLAMSTW o Polakach;

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Wed, 08 Oct 2003 21:58:17 GMT Local: Wed 8 Oct 2003 22:58
Post by Alexander Sharon
8<<<<<<<<<<<< sni
Ten Jerychiwski Ross to rzeczywiscie wyjatkowo pieprzeniety.
Gowniarz lazi z napisem "Jude raus", a Zydzi maja sie z nim za to
jednac? W morde go.
Rossizm, psia jucha. Jedrychowszczyzna.[copyright]
--
Alexander

***
Tu jest wlasciwy opis incydentu:
http://www.sport.pl/inne/1,35313,1710571.html

______________

Inne Sharonowe KLAMSTWO:

Newsgroups: soc.culture.polish
From: "Alexander Sharon" <***@shaw.ca>
Date: Thu, 12 Jul 2007 20:52:10 GMT
Local: Thurs 12 Jul 2007 21:52
Subject: Re: Attention Mr. Sharon--your assistance is needed in grassing

Omni, unicorn, mclaren, mcgregor,jdr, :-) and several other are nicknames
used by the hateful paraplegic wheelchair bounded Polish retiree form
Scotland.

He is ex Polish KGB lower rank shethead and anti-Semite that has managed to
settle in Scotland thanks to his Polish commie security buddies. They
allowed him to leave Poland when no normal person had a chance to receive
passport - this only fact let you know about him a bit.
Alexander

***

...........

Inny przyklad oczywistego klamsKLAMSTWA i GWALTU
dokonanego na prawdzie przez JOZEFA WASNERA BLOOMA,
oszczerczo zarzucany Polakowi :
........
From: <***@hotmail.com>
Newsgroups: soc.culture.polish
Post by Alexander Sharon
"Wedlug p. Jozefa Zwiazek Radziecki nigdy na Polske nie napadal, a
Katyniu to Niemcy zamordowali Polakow".
Zalek
.....................
Post by Alexander Sharon
" Pan chwali Zwiazek Radziecki
i twierdzi ze w Katyniu Niemcy Polakow mordowali "
Zalek
...

Odpowiedzialnosc za slowo winna nakazywac
ostroznosc w pisaniu czegokolwiek co moze
obrazac oponenta lub wypaczac prawde.
Nie ma potrzeby siegac do KLAMSTW :
http://groups.google.co.uk/group/soc.culture.polish/msg/6dcb0d24323ee09a
sarkazmow, ironii, wyzwisk czy wulgaryzmow.
Zwykla argumentacja winna zastapic inwektywy
i klamstwa. W przeciwnym przypadku bedziemy miec do
czynienia z czyms w rodzaju:

http://tinyurl.com/2talh
http://snipurl.com/bbit
http://tinyurl.com/2g9gy9
http://tinyurl.com/353f6d
Alexander Sharon
2009-08-24 10:08:43 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
djabelskim sumieniu!
suka parchata
Tы рявкающОй, леМОвый О ёбМутП ПбЎрОстаММый ЌясМОк!
Alex
2009-09-01 03:00:19 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
djabelskim sumieniu!
suka parchata
Tы рявкающий, ленивый и ёбнуто обдристанный мясник!
to jest nie ruski, a koszerny pies, takie slowa tylko tacy wyszczekuja.
Alexander Sharon
2009-09-01 03:11:04 UTC
Permalink
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
djabelskim sumieniu!
suka parchata
T? ?????????, ??????? ? ?????? ???????????? ??????!
to jest nie ruski, a koszerny pies, takie slowa tylko tacy wyszczekuja.

??????-?????? ??????????????? ?????????????????? ???????????,??????? ??
????? ?? 10 ?????? ? ?????? ?????????? ????????????????? ?? ???
????????????? ???????????????? ????????????
Alexander Sharon
2009-09-01 03:11:57 UTC
Permalink
Post by Alex
Post by Alexander Sharon
Post by Alex
tak juz teraz wiadomo ze obaj projecty: zydokomuna w rosji i
zydofaszyzm w niemchech byly finansowany tymiz zydowskimi banksterami
na zachodzie. wsio jest teraz i inet, tylko poszukac i prawda bydzie
na wierzchu.
Da poszol ty na chuj, niedoriezannyj sowok.
oto prawda, ze jestes' parchatym sovietem, milliony slowian na twoim
djabelskim sumieniu!
suka parchata
T? ?????????, ??????? ? ?????? ???????????? ??????!
to jest nie ruski, a koszerny pies, takie slowa tylko tacy wyszczekuja.
шалава-сОльМП ЎеграЎОрПвавшая пОзЎППчкПртПЎающая бОсексуалка,гПтПвая Ма ПтсПс за 10 рублей О ОМПгЎа ПхуОтельМП пОзЎПжПпПсОсястая МП вОч ОМфецОрПваМая клОтПрПЎергающая сперЌПхлебка
слПвПсПчетаМОе жеМскОй рПЎ
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...