Discussion:
Profesorski protest
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2020-07-03 17:35:54 UTC
Permalink
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82906%2Cprofesorowie-do-prezydenta-o-odmowie-profesury-zybertowiczowi-jeden-z


Profesorowie do prezydenta o odmowie profesury Zybertowiczowi: to jeden
z przejawów choroby nauki polskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej -
napisali profesorowie w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy,
komentując decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
odmawiającą nadania tytułu profesora socjologowi dr hab. Andrzejowi
Zybertowiczowi.

Jak przyznali profesorowie w liście, informacja o tym, że prezydium
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmówiło przedstawienia
prezydentowi Dudzie dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora
wstrząsnęła nimi. "W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z
najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w
dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca,
dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski" -
stwierdzili.

Dodali, że uczyniono to "mimo że część recenzji w przewodzie
kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych".
"Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można
podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta
decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i
wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem" -
podkreślili.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet
Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr
Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Golon
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Kozłowski
(profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab.
Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks.
prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii
PAN Warszawa/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), a także
red. Bronisław Wildstein i red. Krzysztof Wyszkowski.

Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji (CK)
do Spraw Stopni i Tytułów.

Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na
poniedziałkowym posiedzeniu. "W wyniku tajnego głosowania: 5 głosów za,
3 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja
odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w
dziedzinie nauk społecznych" - poinformował we wtorek PAP dr Jerzy
Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wyjaśnił, że osoba, której CK odmówiła poparcia wniosku o nadanie tytułu
profesora oraz przekazania go do Prezydenta RP, może wystąpić do CK z
prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżyć podjętą przez
Centralną Komisję decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zybertowicz zapytany, czy oczekuje pozytywnego dla siebie
rozstrzygnięcia sądowego stwierdził, nie sposób tego przewidzieć, gdyż
sędziowie niekiedy bardziej lojalni są wobec nastrojów swojego
środowiska niż wobec zasad logiki i przyzwoitości.

"Profesura to jest pewna godność przyznawana przez profesorów. W
momencie, gdy owi profesorowie, zachowują się w taki sposób, że tracą
mój szacunek, to i profesura przyznana przez osoby, które trudno
szanować, traci smak. Dlatego, gdybym uzyskał ten tytuł w wyniku
odwołania, miałby on gorzki smak" - podkreślił.

Przypomniał, że procedura nadania tytułu profesora składa się w kilku
etapów. Pierwszy to wykonanie pięciu recenzji. Zybertowicz przypomniał,
że wszystkie z nich kończyły się pozytywnymi konkluzjami. Inaczej było w
przypadku tzw. superrecenzji (czyli recenzji recenzji). "W jednej z nich
zastosowano kryterium nieobowiązujące w czasie tej procedury i tylko
dlatego konkluzja tej superrecenzji była negatywna" - wyjaśnił.
Powiedział, że zwróciło na to uwagę dwóch profesorów, członków Sekcji
Nauk Humanistycznych, którzy wysłali do Przewodniczącego Centralnej
Komisji pisma jednoznacznie stwierdzające, że podczas procedury miały
miejsce poważne nieprawidłowości.

Postępowanie w sprawie przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk
społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (PAP)

autorka: Daria Porycka
Hreczecha
2020-07-04 04:01:50 UTC
Permalink
Post by u2
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82906%2Cprofesorowie-do-prezydenta-o-odmowie-profesury-zybertowiczowi-jeden-z
Profesorowie do prezydenta o odmowie profesury Zybertowiczowi: to jeden
z przejawów choroby nauki polskiej
Fot. Fotolia Fot. Fotolia
Ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej -
napisali profesorowie w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy,
komentując decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
odmawiającą nadania tytułu profesora socjologowi dr hab. Andrzejowi
Zybertowiczowi.
Jak przyznali profesorowie w liście, informacja o tym, że prezydium
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmówiło przedstawienia
prezydentowi Dudzie dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora
wstrząsnęła nimi. "W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z
najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w
dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca,
dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski" -
stwierdzili.
Dodali, że uczyniono to "mimo że część recenzji w przewodzie
kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych".
"Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można
podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta
decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i
wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem" -
podkreślili.
Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet
Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr
Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Golon
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Kozłowski
(profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab.
Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks.
prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii
PAN Warszawa/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), a także
red. Bronisław Wildstein i red. Krzysztof Wyszkowski.
Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji (CK)
do Spraw Stopni i Tytułów.
Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na
poniedziałkowym posiedzeniu. "W wyniku tajnego głosowania: 5 głosów za,
3 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja
odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w
dziedzinie nauk społecznych" - poinformował we wtorek PAP dr Jerzy
Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Wyjaśnił, że osoba, której CK odmówiła poparcia wniosku o nadanie tytułu
profesora oraz przekazania go do Prezydenta RP, może wystąpić do CK z
prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżyć podjętą przez
Centralną Komisję decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zybertowicz zapytany, czy oczekuje pozytywnego dla siebie
rozstrzygnięcia sądowego stwierdził, nie sposób tego przewidzieć, gdyż
sędziowie niekiedy bardziej lojalni są wobec nastrojów swojego
środowiska niż wobec zasad logiki i przyzwoitości.
"Profesura to jest pewna godność przyznawana przez profesorów. W
momencie, gdy owi profesorowie, zachowują się w taki sposób, że tracą
mój szacunek, to i profesura przyznana przez osoby, które trudno
szanować, traci smak. Dlatego, gdybym uzyskał ten tytuł w wyniku
odwołania, miałby on gorzki smak" - podkreślił.
Przypomniał, że procedura nadania tytułu profesora składa się w kilku
etapów. Pierwszy to wykonanie pięciu recenzji. Zybertowicz przypomniał,
że wszystkie z nich kończyły się pozytywnymi konkluzjami. Inaczej było w
przypadku tzw. superrecenzji (czyli recenzji recenzji). "W jednej z nich
zastosowano kryterium nieobowiązujące w czasie tej procedury i tylko
dlatego konkluzja tej superrecenzji była negatywna" - wyjaśnił.
Powiedział, że zwróciło na to uwagę dwóch profesorów, członków Sekcji
Nauk Humanistycznych, którzy wysłali do Przewodniczącego Centralnej
Komisji pisma jednoznacznie stwierdzające, że podczas procedury miały
miejsce poważne nieprawidłowości.
Postępowanie w sprawie przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk
społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (PAP)
autorka: Daria Porycka
Piotr Franaszek...Czy to krewny Andrzeja?
u2
2020-07-04 07:46:16 UTC
Permalink
Post by Hreczecha
Post by u2
autorka: Daria Porycka
Piotr Franaszek...Czy to krewny Andrzeja?
jakiego Andrzeja ? Strąka ?
Hreczecha
2020-07-04 16:05:29 UTC
Permalink
Post by u2
Post by Hreczecha
Post by u2
autorka: Daria Porycka
Piotr Franaszek...Czy to krewny Andrzeja?
jakiego Andrzeja ? Strąka ?
Franaszka.

Loading...