Discussion:
[OT] ZSRR pod żydowskim jarzmem
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2017-12-03 13:11:36 UTC
Permalink
http://www.wicipolskie.org/?p=28651

Od tłumacza: Przedstawiam tłumaczenie artykułu, napisanego w 1960 roku,
które mam nadzieję znajdzie zainteresowanie. Mimo upływu 56 lat od
chwili jego opublikowania, szereg informacji dla polskiego czytelnika
może być nadal odkrywczych i szokujących. Poraża ogrom cierpień, jakie
poniósł Naród Rosyjski od czasu Żydowskiej Rewolucji Październikowej i
który nigdy nie cieszył się prawdziwą wolnością i prawami człowieka i
obywatela. Który poniósł dziesiątki milionów ofiar w wyniku planowej
eksterminacji klasy ludzi wykształconych, oświeconych, klasy średniej,
ale też zwykłych chłopów i robotników. Naród ten został pozbawiony
swojej rdzennej rosyjskiej inteligencji, która mogłaby otwierać prostym
ludziom oczy na to, co się dzieje i która ewentualnie przygotowywałaby
ten naród do zrywów powstańczych (tak jak Powstania w Polsce – 1830,
1863, Powstanie Wielkopolskie, Śląskie, Poznańskie-1956r., 1970 r.,
1980r.). Naród ten był potwornie zastraszony i siedział pokornie pod
butem żydowskiego rządu i nie okazywał oporu nieludzkiej władzy. A mimo
to władza ta w poczuciu bezkarności i zgodnie ze swoją demoniczną
ideologią Talmudyzmu dążyła do całkowitego fizycznego wyniszczenia tego
narodu, jego kultury, religii, dziedzictwa historycznego.

Osobiście odczuwam smutek, gdy w dyskusjach Polaków ocenia się Rosjan
krytycznie, obciążając ich zbrodniami, popełnionymi na Narodzie Polskim
(Katyń, wywózki na Wschód i Sybir, walka z podziemiem
antykomunistycznym, Kościołem, kolektywizacja, cenzura, zamordyzm…). A
przecież tego nie czynili rdzenni Rosjanie, nasi Bracia – Słowianie, tak
samo gnębieni w tych czasach jak i Polacy, tylko przedstawiciele „narodu
wybranego”. I dlatego najwyższy już czas, aby zmienić to nieprawdziwe
nastawienie Narodu Polskiego do Narodu Rosyjskiego. Dążmy do poznania
prawdy, dzielenia się nią z innymi. Przez ponad 70 lat ten Naród
Rosyjski żył w niesamowitym upodleniu, nieludzkim traktowaniu, jak
bydło. A czy i po upadku ZSRR zmieniło się znacząco na lepsze życie
Rosjan? Przez otwarcie drzwi na Zachód Rosję zalała demoralizacja
młodzieży, upadek moralności i dobrych obyczajów, totalne rozkradanie
majątku narodowego, tworzonego przez pokolenia… Chodzi mi o to, że ten
Naród przeżył o wiele więcej nieszczęść i biedy niż Naród Polski,
powiedzmy od lat 20-tych XX wieku. I powinniśmy o tym pamiętać w
dyskusjach o współczesnej Rosji i Rosjanach.

Brakuje mi bardziej szczegółowego przedstawienia sytuacji po upadku ZSRR
w 1991 r., zwalczania się poszczególnych odłamów masonów i Żydów w
przejmowaniu władzy i majątku w Rosji, przedstawienia współczesnej
sytuacji w Rosji. No, ale to zawsze coś. Pozdrawiam. Andrzej L.

ZSSR POD ŻYDOWSKIM JARZMEM

Autor: Iwan Pietrow / Иван Петров. Wydrukowano przez Komitet Rosyjskich
Niewolników Żydowskiego Komunizmu. Ameryka. 1960.

Wszyscy nie-Żydzi łączcie się w walce o wolność swoich państw!
Precz z talmudycznym Rządem Komunistycznym!

Święty Jerzy (ros.- Георгий) wstań i ratuj!

Przedmowa
Autor – nie jest zawodowym pisarzem i dziennikarzem. Autor – to
człowiek, który przeżył długie życie i który widział wiele. Przeżył on
w ogromnym żydowskim obozie koncentracyjnym, którym był ZSRR przed II
Wojną Światową. Kiedy Hitler zaatakował ZSRR, Żydzi przykryli się
Rosjanami i wysławszy swoje rodziny do Azji Środkowej, pognali Rosjan do
obrony siebie. Po dostaniu się do niewoli, w końcu Pietrow znalazł się
po II Wojnie Światowej w Ameryce, w 1960 roku zorganizował Komitet
Rosyjskich Niewolników przeciwko Żydowskiemu Komunizmowi i wydał tę
broszurkę. Broszurka ta – to jego doświadczenie życiowe i osobiste
świadectwo. W broszurce są jeszcze jakieś nieprofesjonalne (amatorskie)
rysunki i bardzo złej jakości odbitki fotograficzne, których niestety
zamieścić nie możemy. Ta napisana w Ameryce książeczka jest próbą autora
opowiedzenia Amerykanom prawdy o ZSRR. W związku z tym, broszura została
napisana w języku angielskim i ja zawczasu przepraszam za możliwie
niedokładny przekład na język rosyjski nazw niektórych instytucji byłego
ZSRR, ponieważ autor dobrał dla nich specyficzne nazwy w języku angielskim.

Przedmowa autora
W komunistycznym Związku Sowieckim antysemityzm na podstawie Kodeksu
Karnego karany jest śmiercią. Komunizm – to jest żydowska strategia
polityczna, specjalnie opracowana do systematycznej likwidacji nie –
Żydów, ponieważ zgodnie z religią żydowską, Żydzi są wybraną rasą,
przeznaczoną do panowania nad światem. Wszyscy pozostali ludzie – to są
zwierzęta w ludzkiej postaci. Żydowscy przywódcy nazywają komunizm
„demokracją ludową”, ale tylko Żydzi kontrolują rząd i tylko Żydzi
cieszą się prawami człowieka. Żydzi nazywają wszystkich nie-Żydów
Gojami. Goj w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – znaczy bydło.
Komunizm jest nadzwyczaj niebezpieczny dla wszystkich Gojów. Można
samemu się o tym przekonać i sprawdzić, szacując jego występowanie:
Europa Wschodnia, kraje Dalekiego Wschodu, Afryka, Indonezja, Ameryka –
wszędzie Goje sami zabijają się nawzajem pod mądrym kierownictwem Żydów.

Pytania:
1) Dlaczego w dowolnym kraju, w którym komuniści dochodzą do władzy,
likwidują oni w całości wykształcone klasy wraz z ich rodzinami?
2) Dlaczego w krajach komunistycznych komuniści konfiskują całą własność
prywatną, w tym u robotników i chłopów, ale też i u tych, którzy
otrzymują swoją porcję chleba z rąk żydowskich przywódców?
3) Jak żydowski komunistyczny rząd stwarza totalny głód w krajach, gdzie
zawsze było dużo żywności?
4) Dlaczego żydowscy przywódcy przyjmują wyłącznie najniższe elementy z
Gojów do swojej partii komunistycznej?
5) Dlaczego tajny Komitet Żydowski co 5 lat czyści partię ze zbędnych Gojów?
6) Dlaczego w ZSRR istnieją równoległe żydowskiej organa władzy,
odpowiadające każdemu poziomowi władzy cywilnej.
7) Dlaczego na każdego założona jest tajna teczka, w której
przechowywane są informacje o nim?
8) Dlaczego na 600 tys. osób, pracujących w organach, ponad 400 tys. to
Żydzi?
9) Dlaczego Armia Sowiecka składa się z dwóch części: armii czynnej i
oddziałów zaporowych?
10) Dlaczego w ZSRR funkcjonują dwa rodzaje sądów: zwykłe karne, przez
które przechodzi tylko 10% spraw i Trybunały, przez które przechodzi 90%
spraw?
11) Dlaczego Żydzi w ZSRR mają prawo do emigracji, a Goje nie mają prawa
nawet poruszać się wewnątrz kraju?
12) Jeżeli Rząd Sowiecki jest rosyjskim, tak jak rząd carski, to
dlaczego międzynarodowy Syjonizm dał Trockiemu i Leninowi 48 mln
dolarów, co odpowiada dzisiejszym 2 mld dolarów?
13) Ostatnie wydarzenia: W czerwcu 1960 roku Komitet Centralny
Amerykańskich Rabinów podjął uchwałę, aby wystąpić o natychmiastowe
zamknięcie Senackiej Komisji ds. Działalności Antyamerykańskiej. Pytanie
brzmi… dlaczego są oni tak bardzo zainteresowani działalnością
antyamerykańską?
W 1917 roku żydowscy konspiratorzy rozpoczęli realizować plan
przekształcenia Gojów w niewolników zgodnie z Protokołami Mędrców Syjonu
i nieśmiertelnymi naukami Talmudu. Na początku obalili oni Cara Mikołaja
II i mianowali Rząd Tymczasowy, składający się z Żydów i Masonów. Masoni
– to organizacja Gojów, służąca celom żydowskim. Masoni należą do czysto
żydowskich organizacji, tak jak na przykład członkowie Komsomołu do partii.
Większość Rosjan nie miała pojęcia, że tym wszystkim kierują Żydzi.
Wszystkich otumaniono komunistyczną frazeologią, aby odciągnąć od
prawdziwego stanu rzeczy.
Na początku żydowscy przywódcy obiecywali wszystkim wszystko: fabryki –
robotnikom, a ziemię – chłopom. Goje nie wiedzieli, że są oni potrzebni
Żydom tylko po to, aby usunąć rząd carski. Kiedy rząd carski został
usunięty, Gojom zabrano wszystko.
Żydowscy komisarze działali zgodnie z Talmudem, który nie uważa za
przestępstwo masowe zabijanie Gojów, ponieważ Żydowski Bóg wydał Gojów w
ich ręce.
Rewolucja komunistyczna w Rosji – to totalna wojna Żydów przeciwko
Gojom. Jednocześnie używają oni przy tym mądrych sloganów politycznych,
stosują oszustwa, spiski, morderstwa i inne metody przestępcze.

Rewolucja komunistyczna
Żydowski Talmud głosi: „Ziemia powinna być napełniona Żydami”. Kiedy
Żydzi pod koniec 19 wieku przejęli prasę na świecie i ogłosili ją w
związku z tym za wolną, to zaczęli od najsłabszego ogniwa – zaczęli od
Rosji. Dokładnie to opisuje Henry Ford w opublikowanej w 1921 książce
„Międzynarodowy Żyd” i Rodionow w swojej książce „Plemię Piekła”.
Rewolucja w Rosji została sfinansowana przez miliardera żydowskiego
Jacoba Schiffa z Ameryki, jak również przez Otto Kahna i Paula Warburga
– dwóch żydowskich miliarderów z Niemiec. Rosja musi wiedzieć, komu
„zawdzięcza” swoje nieszczęście.
Po abdykacji Cara z tronu, Jacob Schiff dał pieniądze Trockiemu, a także
przekazał 276 żydowskich ochotników z żydowskiej dzielnicy East Side w
Nowym Jorku oraz statek z bronią o nazwie „Chrześcijana” (ros.-
„Христиана”), któremu bardziej by pasowała nazwa „Antychrześcijana”
(ros.- „Антихристиана”). Lenin otrzymał pieniądze od Warburga przez
Parvusa, a także osobisty pociąg i 300 osób towarzyszących. Później ten
pociąg przypisano Niemcom. Warto zauważyć, że kiedy Kanadyjczycy
zatrzymani okręt Trockiego i aresztowali go jako człowieka, który ma
zamiar działać przeciwko sojusznikom, Prezydent Wilson zapewnił
uwolnienie Trockiego.
Ci żydowscy ochotnicy, którzy nawet źle mówili po rosyjsku wraz z
rosyjskimi Żydami utworzyli rząd żydowski i uczynili Rosjan
niewolnikami. Ponieważ w oczy bardzo się rzucało to, że żydowscy
przywódcy nawet nie znają języka rosyjskiego, to uznano ich za Łotyszy i
stworzono mit o Czerwonych Łotewskich Komisarzach, chociaż ci wszyscy
„tak zwani „łotewscy” komisarze faktycznie pochodzili z East Side w
Nowym Jorku, to byli nowojorscy gangsterzy. Zatem, naród łotewski nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za stworzenie krwawego reżimu dla narodu
rosyjskiego – ich okłamano. „Łotewscy” komisarze, w szczególności
rozstrzelali demonstrację Zgromadzenia Ustawodawczego (Konstytuanty). A
w ogóle, to byli żydowscy bojownicy, po prostu źle mówiący po rosyjsku.
(Pomnik Łotewskich Komisarzy w Rydze – jest w rzeczywistości pomnikiem
gangsterów Nowego Jorku).
Cztery osoby doszły do władzy: Trocki (Bronstein), Zinowjew (Apfelbaum),
Kamieniew (Rosenfeld) i Lenin (po matce Blank). Wschodzącą gwiazdą był
Jakow Swierdłow.
Gdy doszli do władzy, to zaczęła się między nimi walka o władzę.
Najbardziej aktywnym wśród nich był Trocki – człowiek Jacoba Schiffa.
Trocki zlikwidował Swierdłowa i jego człowieka Urickiego oraz innych; a
także chciał pozbyć się Lenina, ale ślepa Kaplan chybiła. Pomimo faktu,
że wszyscy wynajęci zabójcy byli Żydami, zabójstwa zwalono na Gojów i „w
odwecie” ogłoszono czerwony terror.
Szczególną rolę odgrywał Semen Jefremowicz Dimonstein. Był on
Przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego ds. gospodarowania
gruntami pracujących Żydów (ros.- ВЦИК по землеустройству евреев).
Dimonstein był również członkiem Trójki Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
wraz z Dworsonem, Jadlinem i Piadinem, którzy byli cudzoziemcami, a te
nazwiska mogły być wcale nie ich. Dimonstein i te osoby: Dworson, Jadlin
i Piadin byli prawdziwym mózgiem na zapleczu Lenina i Stalina.
Dimonstein powiedział Leninowi o antysemickiej ulotce napisanej przez
Gorkiego.
Od tego czasu rozpoczęli oni systematyczną eksterminację Gojów, najpierw
szlachtę i mieszczaństwo, a następnie – robotników i chłopów. Likwidację
przeprowadzano wraz z rodzinami systemem taśmowym. Zlikwidowani zostali
również kupcy, właściciele wszelkich nieruchomości, przedsiębiorcy,
dobrze żyjący chłopi. Wszyscy byli likwidowani wraz z ich rodzinami.
Żydzi również likwidowali masonów, czyli nie-Żydów, którzy pomogli im
dojść do władzy, a także wszystkich działaczy religijnych, z wyjątkiem
żydowskich. Właśnie dlatego Żydzi zawsze i wszędzie likwidują Masonów po
dojściu do władzy – ponieważ Masoni to głównie nie-Żydzi. Cerkwie były
wysadzane w powietrze, – synagogi budowano.
Żydowscy rzeźnicy i ich pomocnicy spośród zdeklasowanych Gojów nie tylko
ich zabijali – oni ich torturowali. Jedną z tortur było oblewanie na
mrozie zimną wodą nagich ofiar. Ofiarom wydłubywano oczy i obcinano
uszy, zanim się je zabiło. Czerwoni komisarze zabierali nawet ubrania
przed zabiciem swoich ofiar. Nabojów żałowano …, kiedy można było utopić
albo spalić ludzi w masie, to tak i czyniono.
Zaledwie po roku żydowskiego rządu koszmarny głód nastał w kraju. Ludzie
chodzili po całej Rosji, szukając jedzenia i zaczęli puchnąć z głodu.
Stopniowo Goje zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje i
wstali do walki przeciwko Armii Czerwonej. Znam jeden z epizodów wojny
między Regularną Armią Czerwoną a osobami cywilnymi: czerwoni zostali
pokonani i wzięci do niewoli, wszyscy Goje, którzy walczyli po stronie
czerwonych zostali wypuszczeni na wolność, ale żydowscy komisarze
zostali utopieni w dole asenizacyjnym. Ludzie nie mogli wybaczyć ich
nieludzkiego okrucieństwa. Dlatego rząd żydowski zdał sobie sprawę, że
jeśli niszczenie Gojów nie zostanie tymczasowo zatrzymane, to wojna się
skończy nie na ich korzyść. Dlatego też ogłosili oni NEP – nową politykę
„ekonomiczną”, który nie miała żadnego związku z gospodarką. To było w
1922 roku, tuż po prawie udanym Powstaniu Gojów w Kronsztadzie.

NEP
Żydowscy rządcy zostali zmuszeni popuścić zaciśniętą pętlę na gardle.
Ludziom co nieco oddano, pozwolono pracować, chodzić do szkoły i
instytucji publicznych. Ludziom dano prawo do zmiany pracy, zawierania
ślubów i życia wraz ze swoimi rodzinami. W tym okresie rządzący Żydzi
nie rozdzielali żon od mężów w obozach koncentracyjnych, w celu
zmniejszenia populacji. Po trochu zaczęło się odradzać życie. Drobni
przedsiębiorcy, którzy nie zostali zabici podczas rewolucji, otrzymali
znów możliwość robienia małego biznesu. Ludzie nie rozumieli prostej
rzeczy: że żydowscy komisarze wycofali się tylko po to, żeby ludzie
przerwali zbrojny opór, żeby się skończyła wojna domowa – to jest
prawdziwy powód ustanowienia NEP.
Podczas NEP-u Żydowski Tajny Komitet ustanowił totalne śledzenie Gojów
przez Gojów. Tajny Komitet Żydowski podzielił ludzi na klasy według
różnych kryteriów, a nie tylko klasowych. Aż do 1929 roku nie było
wiadomo, dlaczego oni to zrobili. W tym okresie Żydowski Rząd
Komunistyczny zamierzał zlikwidować resztę ludzi wykształconych, którzy
ocaleli w Rewolucję i wojnie domowej, a także tych ludzi, którzy byli w
stanie domyślić się, co się dzieje w kraju.
Później historycy żydowscy będą to opisywać jako trudności związane z
ruiną gospodarczą i powstawaniem nowego życia. W tym czasie Żydzi
starali się rozpalić wrogość między Gojami, na przykład zabierając część
własności jednym i dawania jej innym. Używali sąsiada przeciwko
sąsiadowi, członka rodziny przeciwko członkowi rodziny i pomagali
najciemniejszym warstwom ludności, aby ci mieli korzyści w porównaniu do
innych.
NEP był manewrem w rękach żydowskich przywódców ZSRR. Wykorzystali oni
przerwę na oddech, związaną z zakończeniem masowej likwidacji Gojów, do
przegrupowania swoich sił. Potem zdecydowali się działać w inny sposób.
Postanowili obciążyć naród pracą ponad siły i nie karmić, mając
nadzieję, że Goje sami zdechną. Nazwali to programem industrializacji i
kolektywizacji. A z NEP skończyli natychmiast: podnieśli podatki tak, że
wszyscy ci, którzy pracowali, natychmiast zbankrutowali.

Koniec NEP-u
W 1929 roku NEP został wyrzucony do śmieci. Żydowscy rządcy postanowili
znowu przejść do ofensywy zgodnie z nauczaniem Talmudu: „Kiedy Bóg
podzielił ziemię, to oddał wszystkich Gojów Izraelowi.” Żydowscy rządcy
zdecydowali, że mają dość gojów do realizacji swoich zadań, a reszta
powinna być zlikwidowana jako wrogowie ludu. Pamiętajcie, że pod
pojęciem narodu i ludzi, Żydzi zawsze mają na względzie Żydów!
Aby ułatwić sobie to zadanie, władcy żydowscy podzielili ludzi na
następujące grupy:
1) Kułaki (ros.- Кулаки) – Goje, korzystający z pracy najemnej,
2) Podkułaczniki (ros. – Подкулачники – poplecznicy kułaków) – Goje,
którzy nie korzystają z pracy najemnej, ale używają maszyny.
3) Mocnostojący (ros.- Крепкостоящие) – Goje, którzy nie mają maszyn,
ale żyją dobrze.
4) Szeptuny (ros.- Шептуны) – wierzący w Boga, którzy potajemnie czytają
Biblię, chrzczą i chowają dzieci zgodnie z tradycją chrześcijańską.
5) Podpiewały (ros.- Подпевалы) – biedni i robotnicy, którzy wyrażają
krytyczne myśli.
Wszystkie te klasy zostały zlikwidowane w następnym okresie jako
wrogowie ludu, ponieważ myśleli lepiej, niż reszta Gojów.

Poza tym byli:
6) Niedźwiedzie (ros.- Медведи) – ubodzy, którzy nie zgadzali się na
przystąpienie do kołchozów. Zabrano im wszystko i posłano umierać na Północ.
7) Średnio rolni chłopi (ros.- Середняки) – zgodzili się wejść do
kołchozu, ale jednocześnie odebrano im wszystko. Byli zmuszeni do pracy
w kołchozach na rzecz żydowskiej rządzącej kliki. Jeśli ktoś wahał się
między nimi to również był wysyłany na śmierć na Północ.
8) Ubodzy (ros.- Бедняки) – którzy w ogóle nie rozumieli, co się dzieje.
To ich żydowscy władcy przyjmowali do partii komunistycznej i
wykorzystywali do niszczenia innych Gojów. Nawet wyznaczano ich na
przewodniczących kołchozów.
9) Parobkowie (ros.- Батраки) – też nie byli w stanie zrozumieć niczego
i ich także wykorzystywano jako pomocników do zabijania Gojów.
To tylko niektóre z kategorii, które wykorzystywał rząd żydowski do
niszczenia Gojów. Oprócz tego były też inne kategorie już wśród
robotników i inteligencji:
1) Reakcjoniści (ros.- Реакционеры) – intelektualiści, robotnicy i
chłopi, którzy nie zgadzali się otwarcie. Ich usuwano w pierwszej
kolejności.
2) Uchylający się (ros.- Уклонисты) – ludzie, trochę rozumiejący z
tego, co się dzieje. Jeżeli gdzieś zdradzili się o tym w rozmowie, to
także byli poddawani likwidacji.
4) Szkodniki (ros.- Вредители) – jeśli ludzie nie wykonywali planu,
wyznaczonego przez żydowskich kierowników lub zdarzały się braki w pracy
(wady produkcji), lub koń złamał nogę, to Goje otrzymywali metkę
„szkodnika” i byli wysyłani na likwidację. Wiele diabelskich przestępstw
zostało wymyślonych, aby zamieniać ludzi w przestępców, na przykład
zbieranie kłosów. Wszystkie te przestępstwa dotyczyły też dzieci.
Miliony były wysyłane na Północ, do obozów, gdzie wszyscy umierali w
ciągu kilku miesięcy.
5) Cwaniaki (ros.- Рвачи) – robotnicy, domagający się wyższej płacy.
6) Mazgaje (ros.- Нытики) – ludzie, którzy mówili o trudnościach życia.
Tajne organa postępowali z nimi zgodnie z ich „narzekaniem”.
7). Latacze (ros.- Летуны) – ludzie, którzy nie mogli wyżywić swojej
rodziny i szukali innej pracy. Jeśli rządcy uznali, że Goj niczego nie
podejrzewa, to pracował on jeszcze przez kolejne 6 miesięcy, po czym
pozwolono mu zmienić pracę.
8). Wagarowicze (ros.- Прогульщики) – ludzie, którzy spóźnili się do
pracy 30 minut, otrzymywali tylko sześć miesięcy pracy przymusowej, ale
jeśli byli nieobecni przez cały dzień, to karanie już szło pełną parą.
Szeroko stosowane było pojęcie „kolektywki”. „Kolektywka” – jest wtedy,
gdy dwóch – trzech przyjaciół widziano kilka razy, jak spędzają czas
razem, ale nikt przy tym nie wiedział, o czym mówili. Wówczas władze
żydowskie dokonywały ich aresztowania i rozpoczynali sprawę, która
kończyła się żałośnie.
W ZSRR rządcy żydowscy uważnie śledzą, aby nie było przyjaźni między
Gojami. W ramach środków zapobiegawczych rozbijają rodziny, przenoszą do
różnych miejsc, zmuszają do zamieszkiwania wielu rodzin w jednym
mieszkaniu. Ludzie nie mają oddzielnych mieszkań. Ponadto, miesza się
ludzi różnych narodowości po to, aby ludzie nie rozumieli się nawzajem,
nie mogli ufać sobie, a co najważniejsze, żeby nie potrafili ujawnić
szpiegów władz żydowskich. W ZSRR żyje ponad 100 narodowości. Pomaga to
żydowskim przywódcom poprzez mieszanie ludzi stwarzać nieporozumienia
między Gojami i sterować nimi bez żadnych przeszkód.

Jak tworzy się w kraju głód
Gdy cała ludność gojowska została podzielona na wrogie grupy, to zaczęto
je likwidować, wykorzystując jedną grupę przeciwko drugiej. Cała
populacja wpadła w stan przerażenia. Sprytniejsze osoby porzucały
rodziny i udawały się, gdzie oczy patrzą, żeby po prostu przetrwać i
uratować swoją rodzinę. Ale agenci organów żydowskich byli wszędzie,
więc nie można było przez długi czas wypaść z ich oczu. Dlatego
uciekinierów wyłapywano i likwidowano, aby nie było mądrzejszych od innych.
Chłopi zniszczyli 70% swego bydła, aby mogli być uznani za ubogich i
uchronić się przed likwidacją. Co nie zostało zniszczone, było
konfiskowane podczas zapisywania do kołchozu. Aby zmusić Gojów do pracy,
żydowscy kierownicy wymyślili kontyngenty, czyli normy produkcyjne.
Ludzi karano za 20 minut postoju, a za niewykonaną normę prześladowano
jak za sabotaż. Ludzie pobiegli do miast i żeby temu zapobiec, żydowskie
władze wprowadziły paszporty wewnętrzne i każdy człowiek musiał być
zarejestrowany (zameldowany) w miejscu zamieszkania lub pracy. Zmiana
miejsca zamieszkania dla Gojów została zakazana. Żydów to nie dotyczyło.
Żeby Żydzi nie mieli problemów z wyżywieniem, zostały dla nich
zorganizowane ukryte rozdzielniki.
Kiedy przed 1932 rokiem stworzono kołchozy dla Gojów i ukryte
rozdzielniki dla Żydów, wówczas władza żydowska zdecydowała, że nadszedł
czas, aby rozpoczął się głód.
Należało ponownie zlikwidować miliony Gojów. Głód było łatwo
zorganizować, ponieważ wszystko co zostało wyprodukowane w ZSRR, trafia
w ręce żydowskich przywódców. Zabrali ludności całą żywność. Nie było
dokąd uciekać. Władze zablokowały wszystkie drogi i wykorzystały do tego
celu nawet wojsko. Żeby oszukać ludzi rozpuszczono plotkę, że żywność
będzie. Ale kiedy ludzie tak osłabli, że już nie mogli donikąd uciekać,
to nie dano im nic. Przywódcy żydowscy uważali głód za broń polityczną:
kiedy Goj głodny, to o niczym om myślał nie będzie. Ludzie cierpieli z
powodu głodu, osłabli, okradali siebie i rząd i tym jedynie ułatwiali
swoje zniszczenie. W ten sposób żydowscy władcy czynili Gojów
niezdolnymi do oporu.
Żeby walczyć z plotkami na temat głodu i śmierci milionów ludzi,
żydowscy przywódcy eksportowali żywność na Zachód. Nikt na Zachodzie nie
mógł pomyśleć, że rząd jest w stanie eksportować żywność, podczas gdy
miliony ludzi umiera z głodu.

Partia Komunistyczna
Po to, aby puszczać ludziom dym do oczu, rząd żydowski utworzył w partii
komunistycznej wydział dla Gojów. Przyjmowano tam elementy zdeklasowane
i prostaków. Ludzie, którzy wierzyli we wszystko, co mówili im przywódcy
żydowscy, realizowali ich polecenia.
Za otwieranie oczu ludziom na to, kto nimi rządzi, przewidziana jest
kara śmierci za antysemityzm.
Rząd Żydowski uczy komunistów i członków Komsomołu nienawidzić
wszystkich nie-komunistów, donosić na nich i robić wszystko dla ich
zniszczenia. Tak więc, doktryna komunizmu polega na niszczeniu się Gojów
nawzajem. Na przykład, aby uzyskać lepsze stanowisko, Goj powinien
donieść na swego i im więcej on doniesie, tym większe będą jego szanse
na awans. Metodyka ta pozwala Żydom ukrywać ich bezpośrednie
zaangażowanie. Żydowska książka Talmudu Szulchan Aruch mówi: „Do Gojów
należy się odnosić jak do zwierząt.” Rządcy żydowscy uważają, że Goje
nie powinny mieć religii, albowiem nie można będzie się odnosić do nich
jak do zwierząt. Wtedy będzie im trudno szpiegować siebie nawzajem i
zabijać jeden drugiego.
Wyjątek z przemówienia komisarza Bielskiego na zamkniętym zebraniu obok
stacji kolejowej Trójca – Majaki, czerwiec 1937 r.
Bielski powiedział: „Niektórzy przywódcy żydowscy, zwani trockistami,
uważają, że muszą oni najpierw zniszczyć wykształcone klasy Gojów we
wszystkich krajach za pośrednictwem światowej rewolucji komunistycznej.
Dopiero wtedy Rząd Żydowski będzie w stanie zająć się likwidacją
szerokich mas Gojów zgodnie z Talmudem. Ponieważ właśnie po rewolucji
światowej władza wszędzie będzie należała do Rządu Żydowskiego.
Natomiast jeśli planową likwidację Gojów prowadzić w jednym kraju, jak
to się obecnie dzieje w ZSRR, to wówczas pozostali Goje mogą się o tym
domyślić i spisek zostanie ujawniony bez osiągnięcia sukcesu. Wtedy Goje
będą mogli wzniecić powstanie przeciwko Żydom i zniszczyć ich wraz z
komunizmem. Zatem nie można budować socjalizmu (oznaczającego tajny
spisek żydowski) tylko w jednym kraju. Komunizm w Rosji – to po prostu
próba dla strategów żydowskich”.
„Druga część żydowskich przywódców, zwana stalinowcami, mówi, że cała
propaganda na całym świecie została przez nas przechwycona i ujawnić
nasz plan wcale nie jest tak łatwo. Nawet przywódcy gojowskiego rządu
hitlerowskiego nie byli wystarczająco mądrzy, aby w pełni rozgryźć nasz
plan.
Jesteśmy nadzwyczaj silni, aby ludzie jeszcze z wolnych krajów mogli
interweniować. W większości w wolnych państwach rządy i prasa są przez
nas sparaliżowane. Kto jest w stanie nas powstrzymać? Musimy nadal
niszczyć „wrogów ludu” i im więcej ich zniszczymy, tym Goje będą
bardziej bać się nas. Oddają oni jedną pozycję po drugiej nie dlatego,
że są słabi, ale dlatego, że boją się nas. Dlatego musimy rozpoczynać
niszczenie Gojów od razu, jak tylko przejmujemy władzę i kontynuować to
bezwzględnie.”
Tylko taka, jak się okazuje, jest różnica między trockistami i
stalinistami. Trockiści chcą zdobyć władzę na całym świecie i następnie
zlikwidować wszystkich Gojów za jednym uderzeniem. Stalinowcy mówią, że
nie ma na co czekać, należy likwidować Gojów w miarę możliwości.
Natomiast tak zwany system „Zachodniej Wolnej Demokracji” pod kontrolą
żydowskich spiskowców, jest po prostu tylko pośrednim etapem na drodze
przejścia władzy od rządów narodowych do żydowskich przedstawicieli.
Nauczanie marksizmu – to po prostu propaganda, mająca na celu
wprowadzanie pełnego zamieszania wśród Gojów na jakiś czas, dopóki nie
zostanie przejęta władza. Komunizm jest prosty – nie ma niczyjej
własności prywatnej, za wyjątkiem żydowskiej. Według Talmudu wszelka
własność nie żydowska jest uważana za niczyją, dopóki jej właścicielem
nie zostanie Żyd. Tylko Żydzi mają prawo do posiadania własności,
ponieważ rzeczy i własność w rzeczywiści są niezniszczalne, po prostu
przechodzą one w ręce Żydów. A kwestia praw człowieka też jest prosta:
według Talmudu Goje – to zwierzęta bez duszy i dlatego prawa człowieka
ich nie dotyczą.

Ukryty rząd ZSRR
Żydowscy władcy ustanowili karę śmierci za ujawnienie tajemnic Rządu
Żydowskiego. Jakie są tajemnice Rządu Żydowskiego?
1). Rozmowy na temat trudnego życia ludzi.
2). Rozmowy o łagrach.
3). Podejrzewanie przywództwa żydowskiego o terroryzm.
4) Mówienie o tym, dlaczego 20 milionów mężczyzn oddzielonych jest od
swoich żon i dlaczego znajdują się oni w obozach koncentracyjnych.
5). Rozmowy o tajnych rozdzielnikach.
6). Rozmowy o żydowskich organach bezpieczeństwa, i dlaczego większość w
nich to Żydzi; a także rozmowy o tym, dlatego na każdego Goja założona
jest teczka.
7). Rozmowy o tym, że na stanowiskach kierowniczych przeważają Żydzi.
8). Rozmowy o żydowskich „Trójkach”.
„Trójka” – to prawdziwy organ istnienia dyktatury żydowskiej. Składa się
on z trzech żydowskich przywódców. Trojka – to nie jest organ
wykonawczy, tylko prawdziwy organ kierowniczy, który jest wyższy niż
Specjalne Narady, spotkania.
9). Rozmowy o tajnych laboratoriach żydowskich, w których są testowane
na więźniach trucizny, opracowane przez te laboratoria.
10). Rozmowy o specjalnie wywołanym głodzie.
11). Rozmowy na temat złota, które wykopują setki tysięcy więźniów dla
rządu żydowskiego. Goje tego złota nigdy nie widzą.
12). Rozmowy o likwidacji więźniów w obozach.
13). Rozmowy o tym, że komunistyczny rząd zniszczył chrześcijańskie
cerkwie, ale buduje synagogi i nie dotyka rabinów. O religii
chrześcijańskiej mówią, że jest to opium dla ludu.
14). Rozmowy o Tajnych Trybunałach.
15). Rozmowy o tym, że tylko Żydzi cieszą stalinowską konstytucją. Że
tylko Żydzi mogą emigrować. Wszyscy rosyjscy żołnierze po wojnie, którzy
znaleźli się za granicą, zostali przymusowo dostarczeni do Związku
Radzieckiego w celu ich zlikwidowania.
16). Rozmowy o tym, że rosyjscy Niemcy zostali wymienieni na niemieckich
Żydów i dlaczego Rząd Żydowski podpisał traktat pokojowy z Niemcami.
Kiedy Rząd Żydowski czyści Partię Komunistyczną?
Co pięć lat, Rząd Żydowski czyści szeregi Komunistycznej Partii z Gojów,
których był zmuszony używać. Rząd Żydowski wie, że Goje przestają
donosić na swoich towarzyszy i o czymś się domyślają; dlatego Goje,
którzy są w Partii Komunistycznej, okresowo są likwidowani. Wzajemne
porozumienie między Gojami jest niebezpieczne dla przywódców żydowskich.
Goje przestają bać się władz żydowskich i zaczynają ufać sobie nawzajem.
Rząd Żydowski skupia się na tworzeniu sytuacji, kiedy człowiek
człowiekowi jest wilkiem.
I jak tylko Goje – komuniści stają się mniej gorliwi – następuje ich
likwidacja.

Komunistyczna Partia ZSRR
W Związku Sowieckim w rzeczywistości są dwa rządy: widzialny i
niewidzialny. Rząd widzialny składa się z komunistów różnych narodowości
i ma być wywieszką dla Gojów. Każdy członek tego widzialnego rządu może
być po prostu aresztowany przez organa żydowskie. Organa podlegają
jedynie Rządowi Żydowskiemu.
Rząd niewidzialny składa się wyłącznie z Żydów. Rząd niewidzialny składa
się z Trójek, Specjalnych Narad i Organów Bezpieczeństwa Żydowskiego
(ros.- Троек, Особых Совещаний и Органов иудейской безопасности).

Trójki
Trójki składają się z trzech żydowskich przywódców. Trójka – jest
prawdziwą władzą każdego organu administracyjnego. Nie są one
reklamowane, nagłaśniane. Prawa ustanawiane są szybko i Goje w tym nie
uczestniczą. Kto stara się wszcząć dyskusję, jest szybko likwidowany
przez żydowską bezpiekę. Rząd żydowski, aby zmylić Gojów, wykorzystuje
dla siebie nie żydowskie imiona i nazwiska. Ponadto rząd żydowski zwykle
przemawia w imieniu robotników i chłopów. Że niby to robotnicy chcą
takiej ustawy, a rząd podporządkowuje się życzeniu robotników.
Zazwyczaj bierze się jakiegoś robotnika i ten mówi, że nam, robotnikom,
potrzebne jest takie prawo. Gdyby chciał odmówić – natychmiast zostałby
zlikwidowany.
Książka „Tajny Rząd Światowy” mówi, że „powinniście zniszczyć wszystkie
narody, które żydowski Bóg daje w wasze ręce.” Rosjan, Ukraińców i
Tatarów on dał wam w ręce. Każdego roku Trójka daje Specjalnej Naradzie
plan likwidacji, dotyczący każdego regionu.
Sprawy, założone na każdą osobę, pomagają im w tym. Jeśli komuniści z
Gojów nie biorą w tym aktywnego udziału, to Trojki dają polecenie
żydowskim organom bezpieczeństwa zlikwidowania tych komunistów i
zastąpienia ich nowymi Gojami. Ci nowi Goje są już w strachu i nie
odważą się nie wykonać rozkazów żydowskich przywódców.
Każdego roku jest opracowywany tajny plan dotyczący rozdzielenia rodzin
i wysłania mężów do obozów koncentracyjnych.
Jeśli w regionie zaczynają mówić o tym, że Żydzi mordują wszystkich, to
Trójka po prostu daje rozkaz organom żydowskim zorganizowania głodu w
regionie i zlikwidowania wszystkich na miejscu.
Trójka decyduje, kiedy pozbyć się Gojów, których rząd żydowski już nie
potrzebuje.

Specjalne Narady
ZSRR podzielony jest na obszary (powiaty), a w każdym powiecie jest
Specjalna Narada, składająca się wyłącznie z Żydów. Specjalne Narady
wykorzystują Gojów do szpiclowania siebie. Na każdego obywatela ZSRR
jest założona sprawa (teczka personalna). W tej sprawie (teczce) są
wszystkie dane o człowieku: wykształcenie, gdzie pracuje,
charakterystyki (opinie) oficjalne i tajne donosy. Żydowski członek
Narady prowadzi kontrolę nad sprawami. Wszystko jest oceniane z
następującego punktu widzenia: czy dojrzał już człowiek do likwidacji,
czy jeszcze nie.
Specjalna Narada prowadzi proces likwidacji Gojów systemem taśmowym,
ponieważ ich głównym zadaniem jest to, aby ludność nie żydowska pod
względem umysłowym została sprowadzona do poziomu zwierząt. Gdy Trójka
postanawia zlikwidować cały obszar (powiat), to wydaje ona rozkaz
Naradzie Specjalnej, a ci wydają rozkaz żydowskim władzom bezpieczeństwa.
W pierwszej kolejności likwidują oni Gojów, którzy zaczynają wzbudzać u
nich podejrzenia, że są oni zbyt inteligentni. Także wydają polecenia,
aby obniżyć ceny zakupu dla kołchozów, aby chłopi pozostali nie tylko
bez jedzenia, ale i bez pieniędzy.

Żydowskie Organa Bezpieczeństwa
Organa Bezpieczeństwa – są podstawą życia w ZSRR. Z 600 tys. pracowników
– ponad 400 tys.- to Żydzi.
Istnieje tajny dokument żydowski zwany „Dziesięcioletnia wojna Hitlera
przeciwko Żydom”. Dokument ten został opublikowany przez Instytut Spraw
Żydowskich Kongresu Amerykańskiego, New York, str. 210. Mówi się w nim,
że 5163 oficerów żydowskich organów bezpieczeństwa ZSRR zostało
odznaczonych przez Rząd Komunistyczny. Oczywiście, nagrodzono ich za
zlikwidowanie 60 milionów Gojów.
W 1937 roku stało się tak, że niektórzy żydowscy członkowie organów
bezpieczeństwa zostali zlikwidowani. W odpowiedzi na to Żydowscy
Przywódcy dokonali czystki partii i organów z Gojów. We wszystkich
instytucjach organów bezpieczeństwa jest co najmniej dwa razy więcej
Żydów niż Gojów.
W 1937 roku była silna opozycja wobec komunistów, ale nic to nie dało,
ponieważ Żydzi infiltrowali opozycję swoimi ludźmi i z opozycją się
rozprawiono.
W 1918 roku według spisu ludności w Rosji było 142 mln 579 900 ludzi.
Według spisu z 1926 roku było 143 mln 129 872 ludzi, czyli praktycznie
bez przyrostu. Według spisu ludności w 1937 roku nie ma żadnych danych,
ponieważ organizatorzy spisu zostali zlikwidowani, ponieważ spis
ludności wykazał gwałtowny spadek populacji.
(Obecnie w 2002 roku w Rosji jest 140 milionów ludzi. W Indiach za ten
sam okres czasu liczba ludności wzrosła o miliard ludzi. Pytanie: Jak
aktywną musiała być eliminacja ludności w ZSRR, aby prawie przez sto lat
populacja nawet się zmniejszyła?)
Tajne dane dotyczące spisu 1937 roku wskazują, że od 1926 do 1937 roku
25% ludności ZSRR zlikwidowano przez Rząd Żydowski, co odpowiada 30-35
mln. ludzi.
Liczby te odpowiadają rzeczywistości – wiele wiosek niemal całkowicie
wymarło.
W 1939 roku w celach propagandowych tak, po prostu, bez spisu,
ogłoszono, że w ZSRR jest 175 mln. ludzi.
W czasie wojny ludność pięciu zachodnich regionów Rosji praktycznie
zlikwidowana za współpracę z okupantem. Kilka milionów ludzi zostało
dodatkowo wsadzonych do obozów w charakterze siły roboczej dla przemysłu
zbrojeniowego, a po wojnie – zlikwidowanych.
Nawet teraz, w 1960 roku, pozostaje tajemnicą, ile dziesiątków milionów
Gojów zlikwidował Żydowski Rząd ZSRR.
Schemat rządzenia w ZSRR: Trójka Prezydium Rady Najwyższej (tylko Żydzi)
i dalej w dół, na każdym poziomie oficjalnej władzy odpowiada totalnie
żydowska Trójka i tylko żydowska Specjalna Narada.

Armia radziecka
Natychmiast po rewolucji w ZSRR został zniesiony Sztab Generalny.
Wszystkim zarządzał Żydowski Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Obecnie armią
sowiecką również kieruje tajna Wojskowa Rada Najwyższa, składająca się z
żydowskich członków. Dopiero niedawno w 1953 roku zmarł jej niezmienny
przewodniczący Lew Mehlis. Gojowscy generałowie i marszałkowie nie
powinni znać prawdziwych planów wojennych ZSRR. Podczas II Wojny
Światowej został wydany rozkaz do armii, w którym powiedziano, że
instytut wojskowych komisarzy politycznych jest duszą armii. Praktycznie
wszyscy oficerowie polityczni Armii Sowieckiej, z wyjątkiem tych, którzy
brali udział w walkach, są Żydami.
Armia Sowiecka składa się z dwóch części: czynnej armii i oddziałów
zaporowych (ros.- заградительных отрядов). Oddziały zaporowe składają
się z oddziałów, wzmocnionych przez Żydów. Jednostki te stoją za armią z
tyłu i strzelają przy najmniejszej próbie odwrotu. Ale jeśli wróg
przechodził do ofensywy, to oddziały zaporowe jako pierwsze się wycofywały.
Armię mieszano Gojami różnych narodowości w celu pozbawienia ludzi
wzajemnego zaufania. W 1941 roku, kiedy wojna się dopiero zaczęła,
ludzie poddawali się do niewoli plutonami, kompaniami, batalionami,
pułkami, dywizjami, a nawet armiami. W niewoli jeńcy prosili Niemców o
zgodę na walkę z komunistami, ale Niemcy im odmówili. Hitler nie chciał
pomocy od Rosjan. W swoim testamencie politycznym Hitler przyznał, że
był to jego fatalny błąd.
Hitler zaatakował ZSRR, gdyż znał prawdziwy stan rzeczy. Hitler
wiedział, że ZSRR – to przenośnik taśmowy do likwidacji nie-Żydów.
Hitler wiedział, że ZSRR – to siedziba sztabowa światowego Syjonizmu. W
1919 roku Żydzi chcieli zrobić to samo w Niemczech, co zrobili w Rosji,
ale próba nie powiodła się. W 1933 roku Żydzi znów próbowali przejąć
władzę w Niemczech i urządzić tam rzeźnię jak w Rosji, ale i ta próba im
się nie powiodła. Wówczas Żydowski Rząd sowiecki poprosił o pomoc
Żydowskie Rządy Anglii i Ameryki, aby pomogły one materialnie w razie
wojny z Hitlerem. Ameryka i Anglia dały zielone światło i ZSRR rozpoczął
przygotowania do wojny z Hitlerem. Dlatego też Hitler wiedział, że ZSRR
zaatakuje go i dlatego nie miał wyboru, musiał zaatakować pierwszy.
Podobnie maleńka Japonia pierwsza wymierzyła cios w Stany Zjednoczone,
ponieważ Japonia nie miała szans, a wojna była nieunikniona.
Hitlerowcy nie rozstrzeliwali żołnierzy, rozstrzeliwali oni komisarzy
żydowskich. Jednak duża liczba rosyjskich jeńców zmarła z głodu i chorób
zakaźnych, kiedy Armia Sowiecka przeszła do ofensywy i zaopatrzenie
stało się niemożliwe.
Liczba rosyjskich jeńców, którzy poddali się Niemcom wynosiła ponad 4
miliony osób. W ciągu pierwszych 6 miesięcy wojny pozwolono jeńcom
wracać do Sowieckiej Armii, dlatego jeńcy zaczęli uciekać z obozów
niemieckich. Zostali oni wykorzystani w celach propagandowych, aby
wymyślać historie o okropnościach niemieckiej niewoli. Ale po 6
miesiącach wszystkich uciekinierów zaczęto wysyłać do likwidacji,
ponieważ zapotrzebowanie na historie propagandowe skończyło się.
Teraz żołnierz sowiecki stanął w obliczu trudnego zadania: z jednej
strony – znienawidzony żydowski reżim komunistyczny, a z drugiej strony
można było umrzeć z głodu i w niemieckiej niewoli. Jednocześnie Rząd
Żydowski rozpoczął mądrą propagandę, że po wojnie już nie będzie żadnego
niewolnictwa, a całkowicie nowe wolne państwo.
Rosjanie myśleli, że zachodnie rządy rozumieją niebezpieczeństwo
komunizmu i wykorzystają wojnę, aby skończyć z rządem ZSRR. Ale Rosjanie
pomylili się, nie wiedzieli, że zachodnie rządy również są kontrolowane
przez Żydów. Zachodnie rządy zaczęły pomagać nie Niemcom, aby obalić
Żydowski Rząd ZSRR, a sowieckiemu Rządowi Żydowskiemu. Dlatego w 1942
roku, gdy Armia Sowiecka rozpoczęła ofensywę, Niemcy zdali sobie sprawę
z popełnionego przez nich błędu, nie przyjmując pomocy sowieckich ludzi
(jeńców).
Wiele uciekinierów z niewoli niemieckiej, zorganizowało oddziały
partyzanckie, które walczyli zarówno przeciwko Niemcom jak i przeciwko
Armii Sowieckiej. Ludzie byli w beznadziejnej sytuacji.
Pomoc sowieckim jeńcom wojennym, która mogła być okazana zgodnie z
Konwencją Genewską, nie została okazana dlatego, ponieważ żydowscy
przywódcy odrzucili pomoc dla jeńców sowieckich. Żydowscy przywódcy
wiedzieli, że jeśli się będzie normalnie traktować jeńców sowieckich, to
oni nie będą mieli żadnego powodu, aby walczyć za Rząd Żydowski.
Natomiast rząd niemiecki nie był w stanie, znajdując się w warunkach
blokady gospodarczej Zachodu, wykarmić jeszcze sowiecką ludność
okupowanych terenów, plus 4 mln. jeńców wojennych oraz kraje Europy
Wschodniej.
Zatem, oficerowie i żołnierze Armii Sowieckiej byli zmuszeni do walki z
Niemcami. Kiedy w 1942 roku Niemcy zaczęli tworzyć armię z sowieckich
jeńców wojennych, było już za późno.
Podczas wojny z Finlandią w latach 1939-40 oficerowie polityczni
(politrucy), starający się zdobyć przychylność żydowskiego dowództwa, w
czasie walk nie żyli dłużej niż jeden dzień. Ludzie nienawidzili ich.
Przypomina się, że w czasach carskich pułk miał tylko jednego kapłana,
natomiast sowiecki pułk miał 75 oficerów politycznych. Na wojnie
fińskiej politrucy przebierali się w odzież żołnierską, starając się
uniknąć śmierci, ale to im mało pomagało. Wówczas wyznaczali oni na
swych zastępców w walce zwykłych żołnierzy. To właśnie z tego powodu
ogromny Związek Sowiecki nie zdołał zwyciężyć małej Finlandii.
Wybijanie oficerów politycznych (politruków) zaczęło się również z
chwilą wybuchu wojny z Niemcami. Właśnie to było przyczyną klęsk Armii
Sowieckiej na początku. Ludzie nienawidzili żydowskiego reżimu
sowieckiego. Żydowskiemu Rządowi sowieckiemu udało się zorganizować
grupy dywersyjne, działające za linią frontu. Niemcy rozstrzeliwali tych
przebranych dywersantów, ponieważ nawet na podstawie Konwencji
Genewskiej, cywil z bronią w ręku jest uważany za dywersanta i może być
rozstrzelany na miejscu. Korzystając z tych przypadków, Żydowski Rząd
rozpowszechniał propagandę, że niby to wojska niemieckie zabijają
cywilów i chcą zniewolić ludność rosyjską i zagarnąć jej ziemię.
Sowieckiej maszynie propagandowej pod kierownictwem Żyda Ilji Erenburga
udało się uruchomić ogromną histerię oszustwa propagandowego i
dezinformacji na temat okrucieństw okupantów na rosyjskiej ziemi, które
zostały zebrane przez nich w tak zwanej „Czarnej Księdze” kłamstw i
dezinformacji. W rzeczywistości, nieludzkie zbrodnie na rosyjskiej ziemi
przez 25 lat dokonywał Rząd Żydowski i ich poplecznicy. W „Czarnej
Księdze” twierdzono, że najbardziej ze wszystkich cierpi ludność
żydowska. Natomiast na początku wojny, cała ludność żydowska, zwłaszcza
z Moskwy, Leningradu i zachodnich regionów, natychmiast została
wywieziona do Azji Środkowej, a o Rosjanach nikt nawet nie pomyślał.

Oddziały zaporowe
Żeby znów się nie powtórzyła historia fińskiej wojny, gdy politrukom
strzelano w plecy, Żydzi wymyślili sposób, jak zmusić sowieckiego
żołnierza do walki. To oni sami zaczęli strzelać w plecy. Tworzyli
oddziały zaporowe poza linią frontu. Drugim zadaniem oddziałów
zaporowych było tłumienie ruchu partyzanckiego, walczącego przeciwko
władzy żydowskiej. Przywódcy żydowscy wiedzieli, że nie mogą powierzyć
tłumienia narodowego oburzenia regularnej armii.
Kiedy natomiast rozpoczynał się odwrót, to oddziały zaporowe uciekały w
pierwszej kolejności. Następowało to dlatego, ponieważ oni wiedzieli, że
jeśli uciekający (wycofujący się) ich dopędzą, to trzeba będzie podjąć
walkę. W wyniku tego sowieckiemu dowództwu było bardzo trudno odtwarzać
przednią linię frontu. Stało się to właśnie w czerwcu 1941 roku.
Żydowskie dowództwo nie zdołało przywrócić linii frontu, ale silne mrozy
zrobiły to za nich w listopadzie.
W tym czasie byłem w czynnej armii w Wołogdzie i w grudniu 1941 roku
zostaliśmy przerzuceni pod Moskwę w wagonach towarowych, jak bydło, bez
broni, bez jedzenia. Tylko oddział zaporowy, który nam towarzyszył, miał
wszystko. W Moskwie widzieliśmy porzuconą na pastwę losu ludność,
plądrującą magazyny i sklepy. Ludność podpalała budynki przedstawicieli
władzy, zawierające akta spraw na obywateli, a także atakowała
przedstawicieli władz żydowskich, którzy nie zdążyli uciec. Jednak armia
niemiecka w swoim letnim umundurowaniu już się cofała od stolicy,
pędzona przez zimno.

Niektóre rozkazy Armii Sowieckiej
Podczas wojny Rząd Żydowski był szczególnie zaniepokojony utratą
kontroli nad ludnością gojowską, więc zostały wydane specjalne rozkazy
dla wojska.
1). Jeśli powołany do wojska Goj jest nieobecny więcej niż dwie godziny
w swojej jednostce, to powinien być rozstrzelany na miejscu lub
przekazany pod sąd Trybunału Wojennego.
2). Oficerowie i żołnierze, którzy poddali się do niewoli i powrócili do
jednostki, powinni być rozstrzelani lub przekazani pod sąd Trybunału
Wojskowego.
3). Goj- żołnierz czy oficer, który podniósł ulotkę wroga, powinien być
zastrzelony przez swego dowódcę lub oddany pod sąd Trybunału.
4). Jeśli kilku żołnierzy lub oficerów zauważono kilka razy razem, a
przedstawiciele dowództwa żydowskiego nie wiedzą, o czym oni rozmawiali,
to tych żołnierzy i oficerów ma zlikwidować „Smiersz”* ze względów
bezpieczeństwa.
5). Oprócz oddziałów zaporowych utworzono specjalny organ „Smiersz” –
śmierć szpiegom. Przedstawiciele tego organu byli w każdej jednostce.
Zadanie tego organu obejmowało likwidację żołnierzy i oficerów zgodnie z
powyższymi rozkazami. Jedynie osoby pochodzenia żydowskiego tworzyły
„Smiersz”.
W rezultacie nienawiść ludności rosyjskiej do swego reżimu była tak
wielka, że gdy Niemcy zorganizowali Armię Rosyjską, to miała ona lepszą
dyscyplinę i walczyła lepiej niż armia niemiecka.
*/ Smiersz (ros. Смерш – Główny Zarząd Kontrwywiadu „Смерш” Ludowego
Komisariatu Obrony ZSRR; skrót od Spiecjalnyje Mietody Rozobłaczenija
Szpionow – Specjalne Metody Wykrywania Szpiegów, smiert’ szpionam –
śmierć szpiegom – A.L.)

Niektóre rozkazy dotyczące wojska w czasie pokoju
W Sowieckiej Armii kontrola ewidencji broni odbywa się co tydzień.
Dzieje się to dlatego, że żydowscy przywódcy są zaniepokojeni
ewentualnym ubytkiem amunicji. Oni doskonale wiedzą, że wszyscy ich
nienawidzą i podejmują środki bezpieczeństwa. Żołnierze nie mogą
opuszczać granic jednostki, aby nie było komunikacji z ludnością
cywilną. Zadanie politruków – wiedzieć wszystko o każdym żołnierzu.
Politrucy prowadzą informację polityczną w celu „prania mózgów” prawie
codziennie. Żołnierze, których się podejrzewa, ze są niepewni,
przekazuje się w ręce „Specjalnych Wydziałów”. Wydziały Specjalne – to
są organa, również znajdujące się w każdej jednostce i składające się
wyłącznie z Żydów. Wydziały Specjalne – to są organa dochodzeniowe,
prowadzące śledztwo i przekazujące sprawy do Trybunału Wojskowego.

Oddziały tyłowe (Robocza Armia);
ros.- Тыловое ополчение (РабочаяАрмия)
Oddziały tyłowe składają się z ludzi, których krewni byli prześladowani
przez organa bezpieki żydowskiej. Zabiera się ich na jakieś ciężkie
prace i po wykonaniu których Gojów się likwiduje.

Sądy w ZSRR
W ZSRR są dwa rodzaje sądów: sądy tajne i sądy karne. Przez sądy tajny
przechodzi 90% wszystkich spraw, są to przestępstwa polityczne przeciwko
reżimowi żydowskiemu. Tajne trybunały żydowskie podlegają Specjalnej
Naradzie. Specjalnej Naradzie jest nieznane pojęcie praw człowieka.
Zadaniem tych sądów jest: poprzez przyspieszoną biurowość prowadzenia
spraw zapewnić fizyczną likwidację niezadowolonych ludzi. Żyd Wyszyński
doprowadził sprawę likwidacji Gojów do doskonałości naukowej.

Wydawanie Rosyjskich Uchodźców
W okresie między Rewolucją i II Wojną Światową ucieczka z ZSRR była
niemożliwa. Po II Wojnie Światowej miliony Gojów trafiły do niewoli lub
zdołali uciec na Zachód. Według Umowy Jałtańskiej tylko zbrodniarze
wojenni podlegali wydaniu (ekstradycji) ZSRR. W jaki sposób rosyjskie
kobiety i dzieci w pojęciu Amerykanów i Anglików trafiły pod określenie
przestępców wojennych i zostały wydane ZSRR? Chcieli uciec spod jarzma
żydowskiego, ale zostały tam odesłane z powrotem przez Amerykanów i
Anglików. Amerykańscy dowódcy wojskowi wydawali ich przymusowo, na siłę.
Wydano ich tylko dlatego, że pochodziły z ZSRR. Sowiecka Misja
Deportacyjna natychmiast sporządzała opis osób, ładowała je do wagonów
towarowych i wysyłała do likwidacji na Kołymę.
Ludzie wyrzucali swoje dzieci z okien i wyrzucali się sami. W Plattling
i Dachau ludzie podcinali sobie gardła. Ludzie podpalali baraki i
spalali się żywcem.
Oczywiście, ludzie wieszali się. Na drzwiach baraków stale kogoś usuwano
z pętli. W Austrii Anglicy zastosowali trick: oddzielili mężczyzn,
mogących stawić opór i zlikwidowali pozostałych. Kobiety rosyjskie i
dzieci stłoczyły się w jednym bezsilnym tłumie, czekając aż Anglicy
wepchają ich na ciężarówki. Niektóre kobiety uciekały do pobliskiej
rzeki Draba i rzucały swoje dzieci do rzeki i same się rzucały.
Większość utonęła. Ostatecznie wszystkich wepchnięto na ciężarówki i
procesja ruszyła. Niektóre z rozpaczy popełniły samobójstwo, zaklejając
usta i nos taśmą klejącą. Kolejne ofiary na ogromny ołtarz Syjonizmu.
Niektórym z uciekinierów udało się pozostać na Zachodzie, ale władze
sowieckie odszukiwały ich krewnych w ZSRR, a uciekinierom kazano milczeć
o żydowskiej tyranii w ZSRR pod groźbą rozprawy z ich rodzinami w Związku.

Przemysł w ZSRR
W 1941 roku w ZSRR wydobyto 150 mln. ton węgla. W USA wydobywano 440
mln. ton węgla. Niemcy wydobywały 370 (chyba mln.? – A.L.) ton węgla. W
1941 roku przemysł sowiecki był trzy razy mniejszy niż w USA. Wojna
zniszczyła większą część przemysłu sowieckiego. Mołotow podał, że
odbudowa przemysłu trwała aż do 1953 roku. Przez cały ten czas przemysł
amerykański nabierał tempa. Teraz jest rok 1960 … Chruszczow oświadcza,
że ZSRR dopędzi i prześcignie Amerykę w ciągu 6 lat? Oczywiście, że cała
światowa propaganda żydowska chce przedstawić techniczny i wojskowy
postęp ZSRR jako przykład do naśladowania dla jeszcze na razie wolnych
państw. Obecnie 75% ropy naftowej daje Baku. Drugie pod względem
wielkości wydobycia pola naftowe znajdują się w Rumunii. W czasie wojny
amerykańskie lotnictwo zniszczyło rumuński przemysł naftowy. W 1953 roku
Ameryka wydobywała 65% światowej ropy, ZSRR 15% i 20% pozostałe kraje.

Nienawiść głoszona przez Lenina i innych
„Musimy nienawidzić: Nienawiść jest podstawą komunizmu; Dzieci powinny
nienawidzić swoich rodziców, jeśli tak jest, to dzieci są w naszych
rękach”, – mówił Lenin (Zapisy Kongresu, tom 77, str. 1539-40).
„Nienawidzimy Chrześcijaństwa i Chrześcijan. Nawet najlepszych wśród
nich należy uważać za naszych najgorszych wrogów. Oni głoszą miłość do
bliźniego. Jest to sprzeczne z naszymi interesami. To, czego
potrzebujemy – to nienawiść. Tylko wtedy podbijemy świat” – Anatolij
Łunaczarski (Żyd), sowiecki Minister Edukacji, w przemówieniu w Moskwie
w 1925 roku. (Wiadomości, Zapisy Kongresu, tom 77, str. 1539/40).
„Komuniści Jordanii są braćmi i siostrami Żydów – Komunistów z Tel
Avivu, centrum komunizmu na całym Bliskim Wschodzie.” (New York American
Journal, 25 kwietnia 1957 r.)
Jak to się stało, że w ZSRR zamknięto 2-3 synagogi? Po 40 latach
żydowskiej tyranii teraz oni puszczają ludziom dym do oczu. W żaden
sposób nie chcą dopuścić, aby ludzie zrozumieli, że komunizm – to jest
dyktatura żydowskich miliarderów i bankierów.
W oficjalnym tygodniku „Za granicą” z 5.10.1933 roku było napisane:
„Kapitaliści zagraniczni cieszą się z prześladowania Żydów w Niemczech i
wykorzenienia komunizmu.” W ten sposób komuniści przyznają, że
wykorzenienie komunizmu jest związane z wykorzenieniem Żydów.

Tajny spisek przeciwko gojom
Cytuję słowa Żyda Pana Dikisa, poświęcone pamięci Żyda Pana Lipmana.
Cytaty pochodzą z książki Rodionowa „Plemię Piekła”: „Tylko my, Żydzi,
jesteśmy ludźmi, dla których Bóg stworzył tę ziemię i to jest wola Boża,
żeby wszystko należało do Żydom jako dziedziców Boga. Wszyscy inni – to
bydło. Goje są stworzeni przez Boga, aby być niewolnikami narodu
wybranego. Ludzka forma była dana temu bydłu po to, aby było to bardziej
przyjemne dla dzieci Izraela. Izrael, jako słowo oznacza „Ten, który
pokonał Boga”. Str.32.
Str. 39: „I od czasu, jak Bóg stracił wszechobecność i wszechmoc –
Diabeł wmieszał się w sprawy tego świata”.
Str. 45: „Ani jednego dnia w ciągu tysięcy lat, Izrael nie żył w pokoju
ze swoimi sąsiadami. Gdzie by tylko nie żyli Żydzi, wszędzie wzbudzają
wśród Gojów demoralizację, korupcje, różnicę poglądów i biedę. W
przeszłości, to właśnie Izrael był przyczyną upadku Egiptu, Babilonu,
Asyrii, Grecji, Rzymu, Persji, Arabskiego Kalifatu, Imperium
Hiszpańskiego, Monarchii Francuskiej, Imperium Tureckiego, Imperium
Austro-Węgier, Cesarstwa Niemieckiego, Imperium Rosyjskiego, Niemiec,
Imperium Brytyjskiego i będzie przyczyną upadku Imperium Amerykańskiego”.
Str. 46: „Wielu Żydów nie domyśla się o wielkości swego imperium, które
rządził nimi skrycie przez ich kahały, synagogi i rabinów. Cała historia
– to historia walki religii żydowskiej przeciwko pozostałym religiom”.
W konsekwencji, w celu uwolnienia się w całym świecie od jarzma
żydowskiego, należy uwolnić się od komunizmu za pomocą walki zbrojnej.

Dodatek:
Sąd Najwyższy Izraela orzekł w 1956 roku: „Każdy antykomunista jest, z
definicji, antysemitą i zdrajcą państwa”.
Deklaracja Rządu Sowieckiego z 1918 roku: „Antysemityzm i antykomunizm
jest zdradą Ojczyzny.”
To jest przyczyną tego, ze setki milionów Arabów nie mogą zwyciężyć
trzech milionów Żydów. Żydzi korzystają z nieograniczonej pomocy ZSRR i USA.
W Rosji przed rewolucją było 54.147 cerkwi i 25.593 domów modlitwy, a
obecnie tylko 11.500.
Redaktor sowieckiej telewizji Salomon Rabinowicz powiedział zagranicznym
dziennikarzom: „Żydzi w ZSRR mają taką samą liczbę synagog, jak
Chrześcijanie cerkwi chrześcijańskich”. Jeśli w ZSRR nie ma rządów
żydowskich, to dlaczego jest taka rozbieżność?
Boże chroń Rosję przed synami diabła!
Deklaracja Sądu Izraelskiego w 1956 roku: „Każdy antykomunista jest
antysemitą i zdrajcą Izraela.”
Deklaracja Rządu Radzieckiego w 1918 roku: „Antysemityzm – to jest
antykomunizm i zdrada Ojczyzny.”
To jest przyczyną tego, ze setki milionów Arabów nie mogą zwyciężyć
trzech milionów Żydów w Izraelu, korzystających z pomocy Żydów ZSRR, USA
i państw zachodnich.

Posłowie
Autor nie mieszkał w ZSRR po wojnie, aby widzieć przemiany, które tam
się zaczęły po wojnie. W czasie II Wojny Światowej żydowskiej klasie
rządzącej ZSRR udało się schować przed zemstą Hitlera za plecami narodu
rosyjskiego. Dzięki temu w czasie wojny wyrosła wielka liczba rosyjskich
dowódców i marszałków, z którymi należało się liczyć. Żdanow i
Wozniesieński rozpoczęli walkę z judaizmem w partii. Żdanow został
otruty, Wozniesieński, Kuzniecow i inni zostali brutalnie zakatowani w
lochach beriowskiego NKWD, ale Rosjanie, którzy byli w kierownictwie
kraju, kontynuowali ich dzieło. W 1954 roku to właśnie rosyjscy
marszałkowie rozstrzelali Ławrientija Berię – jednego z głównych
przywódców żydowskich; i to właśnie armia zapobiegła interwencji organów
żydowskiej bezpieki. Od tego czasu rozpoczęła się odwilż i przesunięcie
w wyższych sferach w kierunku rosyjskiego przywództwa. W rezultacie,
ZSRR od lat 1960-tych zaprzestał wspierania Izraela i przeszedł na
stronę Arabów. Izrael trafił na mapę celów jądrowych ZSRR. Od tego czasu
już żydowscy dysydenci zaczęli walkę z rządem rosyjskim, która
zakończyła się sukcesem w Drugiej (po 1917 roku) Rewolucji Żydowskiej w
Rosji 1991 roku.
Tak więc historia ZSRR ma dwa wyraźne okresy: przed i po II Wojnie
Światowej, którą Żydzi nazwali Wojną Ojczyźnianą. Przed wojną ZSRR był
jawną Tyranią Żydowską i stanowił po prostu przenośnik taśmowy do
likwidacji gojowskiej ludności. Po II Wojnie Światowej rozpoczęła
niewidzialna walka w kierownictwie ZSRR, a od 1954 roku, po śmierci
Berii, ZSRR stał się krajem kierowanym głównie przez gojowskich, nie
żydowskich ludzi. Od tego czasu Żydzi w ZSRR zostali pouczeni, aby
trzymać kierunek się na „przeczekanie”, „przestój” i kolejne zastąpienie
kierownictwa rosyjskiego. Rozkaz ten otrzymano ze Specjalnego Komitetu
ds. ZSRR zorganizowanego przy izraelskim premierze w 1951 roku (Komitet
ten został zniesiony w 1993 roku w związku ze zrealizowaniem celów.)
Żydzi w „odwilży” zmienili hasła i za podstawę polityki ogłoszono:
pokojowe współistnienie, pokojowa praca i rozbrojenie, co w praktyce
oznaczało stagnację, chaos i upadek potęgi ZSRR.
W 1991 roku Światowy Rząd Żydowski, mający swoje siedziby w Ameryce,
Anglii i Izraelu, pod płaszczykiem reform demokratycznych w Rosji
sprywatyzował całą własność państwową i narodową w Rosji. Teraz, w 2003
roku, chodzi tylko o przejęcie władzy politycznej; i wówczas dla Gojów w
Rosji nastąpi epoka nowego Terroru.
Co może Putin …? A co mógł Stalin …? – nic! Goje! Otwórzcie oczy i
walczcie ze swoimi żydowskimi ciemięzcami wszelkimi środkami!

Źródło: CCCР под Еврейским Игом

Źródło: http://www.zarubezhom.com/podigom.htm

Tłumaczenie: Andrzej Leszczyński, 5.01.2017

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zsrr-zydowskim-jarzmem-2017-02
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
Hreczecha
2017-12-03 15:00:23 UTC
Permalink
Post by u2
http://www.wicipolskie.org/?p=28651
Protokol suwalskich medrcow.
u2
2017-12-03 17:22:03 UTC
Permalink
Post by Hreczecha
Post by u2
http://www.wicipolskie.org/?p=28651
Protokol suwalskich medrcow.
zazdrościsz fikuś, ty nadal masz pomnik lenina pod noskiem:)
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
Jeneral od Infanterii
2017-12-03 15:51:57 UTC
Permalink
Post by u2
http://www.wicipolskie.org/?p=28651
Cztery osoby doszły do władzy: Trocki (Bronstein), Zinowjew (Apfelbaum),
Kamieniew (Rosenfeld) i Lenin (po matce Blank). Wschodzącą gwiazdą był
Jakow Swierdłow.
A polaczek Dzierzynski to kiedy doslusowal?
u2
2017-12-03 17:21:10 UTC
Permalink
Post by Jeneral od Infanterii
Post by u2
http://www.wicipolskie.org/?p=28651
Cztery osoby doszły do władzy: Trocki (Bronstein), Zinowjew (Apfelbaum),
Kamieniew (Rosenfeld) i Lenin (po matce Blank). Wschodzącą gwiazdą był
Jakow Swierdłow.
A polaczek Dzierzynski to kiedy doslusowal?
od kiedy hajtnął się z żydówką, poza tym felek miał krzywy nosek:)))))))))))
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
j***@gmail.com
2017-12-03 19:53:07 UTC
Permalink
Taa.. Żydowska rewolucja za pieniądze Deutsche Bank. Tam więcej Żydów zaciukali niż w czasie Holokaustu.
J
u2
2017-12-03 20:37:53 UTC
Permalink
Post by j***@gmail.com
Taa.. Żydowska rewolucja za pieniądze Deutsche Bank. Tam więcej Żydów zaciukali niż w czasie Holokaustu.
J
t.zn. ilu białasku ?:)
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
j***@gmail.com
2017-12-04 23:34:00 UTC
Permalink
Nu.. statystyki sobie policz: procent ludności żydowskiej na zaciukanym obszarze pomnóż przez obiętość słupa czasu - jak nie patrzeć, wyjdzie mniej niż ruskich.
J

Loading...