Discussion:
Odkryto 40 tys. nowych świadectw o Polakach ratujących Żydów
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2017-04-15 14:24:07 UTC
Permalink
Raw Message
srałki zaraz będą wyć ze złości i piana będzie im toczyć się z pysków:)

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/335743-tylko-u-nas-odkryto-40-tys-nowych-swiadectw-o-polakach-ratujacych-zydow-chcemy-upamietnic-jak-najwiecej-osob-wideo

Fundacja Lux Veritatis posiada obecnie około 40 tysięcy nowych,
dotychczas niepublikowanych świadectw świadków oraz liczne dokumenty
źródłowe, w tym ponad 8,5 tysiąca nagrań video i audio, obrazujących
bohaterskie zachowania ludności polskiej przeciwstawiającej się
okrucieństwu Niemców wobec narodu żydowskiego
— mówi w rozmowie z portalem „wPolityce.pl” Lidia Kochanowicz-Mańk,
dyrektor Fundacji Lux Veritatis, która powołała Instytut im. św. Jana
Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, zajmujący się udokumentowaniem świadectw
o Polakach, którzy nieśli pomoc Żydom.

wPolityce.pl: Rozmawiamy przed zbliżającą się, 74. rocznicą powstania w
getcie warszawskim, która przypada 19 kwietnia. Jakie znaczenie ma to
wydarzenie dla współczesnych relacji polsko-żydowskich?

Lidia Kochanowicz-Mańk: W Polsce przez wieki Żydzi mogli swobodnie
kultywować swoją tradycję, zwyczaje, wiarę swoich przodków. To nie
Polacy tylko Niemcy w okupowanej Warszawie utworzyli getto, w którym
zamknęli ludność żydowską. Polacy, Warszawiacy nieśli pomoc swoim
sąsiadom, znajomym, którzy byli po drugiej stronie muru. Czy powstańczy
zryw miałby miejsce, gdyby nie pomoc Warszawiaków, Armii Krajowej? Moi
dziadkowie i mama przeżyli okupację niemiecką w Warszawie na Woli. Udało
im się przeżyć pierwsze dni Powstania Warszawskiego. Czas niemieckiej
okupacji to czas cierpienia Polaków i Żydów, to wspólna historia
męczeństwa i bohaterstwa. Dlatego współczesnych relacji między naszymi
narodami nie można oderwać od historii.

Skąd pomysł, aby zająć się tematem Polaków ratujących Żydów?

Z obowiązku ukazania prawdy, odkłamania historycznej propagandy, oddania
hołdu bohaterskiemu narodowi polskiemu. W wielu krajach jednym z
najbardziej rozpowszechnionych stereotypów niszczących wizerunek Polski
w świecie jest stereotyp polskiego antysemityzmu. Na potrzeby
wykreowania polskiej odpowiedzialności za zagładę ukuto m.in. terminy
„polskie obozy zagłady” i „polskie obozy koncentracyjne” oraz szereg
innych terminów, które u ludzi niezorientowanych w tym, co naprawdę
wydarzyło się w Europie w latach drugiej wojny światowej, dość
skutecznie wyrobiło mylne wrażenie, że dramat zagłady rozegrał się
właściwie pomiędzy Polakami i Żydami. Taki niekorzystny obraz historii
Polski i Polaków jest kreowany i podsycany przez znaczną część mediów
zagranicznych, na co wskazują liczne publikacje prasowe, książkowe i
internetowe. Obecnie mamy również do czynienia z bardzo niskim poziomem
wiedzy historycznej wśród ludzi młodych. Brak świadomości historycznej
ma także ujemny wpływ na ocenę teraźniejszości i rozumienie stosunków
międzynarodowych we współczesnym świecie. Od zakończenia II wojny
światowej minęło już przeszło 70 lat. Świadkowie tamtych wydarzeń
odchodzą. Nie można było pozwolić, by pamięć o tych ludziach, o
bohaterskich postawach Polaków zaniknęła wraz z ostatnim żyjącym
świadkiem tamtych dni. Dlatego w 2013 roku Ojciec Dyrektor Tadeusz
Rydzyk na antenie Radia Maryja zaapelował do słuchaczy, by zgłaszali się
świadkowie tamtych wydarzeń. Podany został specjalnie przeznaczony do
tego celu numer telefonu. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.
Do dziś otrzymujemy zgłoszenia. Mamy ich około 40.000. Powołaliśmy
zespół ludzi, którzy spisują każdą relację. W styczniu tego roku
Fundacja Lux Veritatis utworzyła Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć
i Tożsamość”, którego celem jest realizacja i ukończenie tego dzieła.
Odwiedzamy świadków w całej Polsce, aby zarejestrować opowiadane przez
nich historie. To już ostatni moment, by z nimi rozmawiać i poznawać
bohaterskie postawy Polaków, którzy nie zważając na grożące im
niebezpieczeństwo, wyciągnęli pomocną dłoń i pomagali prześladowanym Żydom.

Wciąż słyszy się krzywdzące dla nas słowa, że do holocaustu swoją rękę
przyłożyli także Polacy. Wasze badania pokazują, że statystyki wyglądają
inaczej?

Nie wiem, jak pokazują to statystyki i w oparciu o jakie dane. Wiem, że
6 706 Polaków zostało odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata” przez izraelski Instytut Yad Vashem i że żaden inny naród nie
otrzymał tylu. A przecież to zaledwie drobna cząstka wszystkich tych,
którzy nieśli Żydom pomoc. Nazwiska 1059 Polaków, którzy stracili życie,
by ratować Żydów, zostały wyryte na ścianach Kaplicy Pamięci w Toruniu.
Mniej niż 10 % z nich zostało odznaczonych tytułem „Sprawiedliwy…”. Nie
jest to lista zamknięta, cały czas zgłaszają się kolejne osoby,
weryfikowane są kolejne nazwiska. Tak jak powiedziałam wcześniej,
posiadamy około 40 tysięcy zgłoszeń, za którymi kryją się jeszcze
niezweryfikowane historie ludzi. Każda z nich jest ważna, każda inna.
Pomagali ludzie w miastach, na wsiach, pomagały całe rodziny, wsie,
pojedyncze osoby. Ludzie nieśli pomoc w różny sposób: kromka chleba,
szklanka wody, miska ciepłej zupy, czysta koszula, czy kryjówka na
strychu na jedną noc, nierzadko na kilka, czy kilkanaście miesięcy.
Pomagano sąsiadom, przyjaciołom, albo zupełnie obcym osobom. Każdy
przypadek powinien być traktowany indywidualnie, by dać pełen obraz
bohaterskich postaw Polaków wobec Holokaustu.

Jakie znaczenie ma Kaplica Pamięci, zarówno dla Polaków jak i Żydów?

Kaplica mieszcząca się w Świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest miejscem pamięci, unikalnym
w skali międzynarodowej pomnikiem powstałym z pragnienia oddania czci
Polakom, którzy z narażeniem życia swego i swoich rodzin ratowali Żydów
w czasie II wojny światowej. Jej znaczenia nie da się przecenić zarówno
ze względu na zwykłą sprawiedliwość oddaną pomordowanym, jak też ze
względów ogólnonarodowych. Wyryte w Kaplicy Pamięci słowa z ewangelii
św. Jana „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” oddają cały sens naszego działania. W
styczniu br. Kaplicę odwiedził Oren Hazan – izraelski parlamentarzysta.
Powiedział on, że projekt Ojca Tadeusza Rydzyka daje szansę na
stworzenie trwalszej więzi między Polakami a Żydami oraz pokazuje, jak
jest jeszcze wiele do zrobienia, by pamięć o tym, co się wydarzyło i o
tych, którzy umarli, trwała. Pamięć ta ma trwać także po to, by już
nigdy więcej nie doszło do takiej tragedii. Rozumiemy wszyscy, że ta
tragedia dotknęła oba narody. Oba straciły miliony swoich obywateli a
wśród nich tych, którzy oddali swoje życie, ratując życie innych.

Można porównać to miejsce z instytutem Yad Vashem?

Myślę, że w jakimś sensie tak. Gromadzimy relacje świadków.
Dokumentujemy historie pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom. Chcemy
upamiętnić jak najwięcej osób i opisać ich historię. Oprócz przekazów od
świadków robimy kwerendy w archiwach i pozyskujemy dokumenty świadczące
o takiej pomocy.

Wiemy, że prowadzone są badania, trwają poszukiwania świadków. Możemy
mówić o tym, że te badania są wkładem w badania nad holocaustem?

Zależy to od tego, co rozumiemy pod określeniem „badania nad
holokaustem”. Jeśli nie zawężamy tych badań wyłącznie do odpowiedzi na
pytanie, dlaczego Hitler stworzył plan wymordowania europejskich Żydów,
ani do pytania: jak to się stało, ale chcemy poznać prawdę o tych,
którzy nie bacząc na grożące im konsekwencje, ratowali życie Żydom - to
odpowiedź brzmi: tak - badania prowadzone przez nasz Instytut „Pamięć i
Tożsamość” są wkładem w badania nad holokaustem. Badamy historie, które
dotychczas nieznane były opinii publicznej. Pozyskujemy dokumenty,
zdjęcia, listy, pamiątki, które spoczywały w rodzinnych, domowych
archiwach. Świadkowie w rozmowach z nami mówią, że nie opowiedzieli
nigdy wcześniej nikomu swojej historii. Otworzyli swoje serca, myśli,
wspomnienia dopiero na apel Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, ponieważ
mają do niego ogromne zaufanie.

Kaplica jest kolejnym punktem łączącym dwa narody: Polaków i Żydów?

Polacy w czasie II wojny światowej ofiarnie nieśli pomoc prześladowanym
Żydom. Kaplica jest po to, byśmy nigdy o tych ludziach i ich postawach
nie zapomnieli. Jest to nasza wspólna historia.

Jakie są plany na przyszłość?

Jak mówiłam wcześniej, Fundacja Lux Veritatis posiada obecnie około 40
tysięcy nowych, dotychczas niepublikowanych świadectw świadków oraz
liczne dokumenty źródłowe, w tym ponad 8,5 tysiąca nagrań video i audio,
obrazujących bohaterskie zachowania ludności polskiej przeciwstawiającej
się okrucieństwu Niemców wobec narodu żydowskiego. W dalszym ciągu
napływają do Fundacji kolejne zgłoszenia. Udostępnienie wyników badań
jest naszym obowiązkiem wobec tych, którzy oddali swoje życie za
drugiego człowieka. Dlatego powołaliśmy Instytut im. św. Jana Pawła II
„Pamięć i Tożsamość”, który jest placówką użyteczności publicznej o
znaczeniu ogólnonarodowym. Instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, która wspiera nasze działania swoim
potencjałem naukowym. Będziemy sukcesywnie badać każdą zgłoszoną do nas
informację. Chcemy, by z zasobów Instytutu mogły korzystać instytucje
krajowe, działające w szczególności w sferze nauki, edukacji, kultury i
sztuki. Chcemy również udostępnić nasze badania instytucjom
zagranicznym, dlatego będziemy tłumaczyć zbadane i udokumentowane
historie na język hebrajski, angielski i niemiecki. To plany najbliższe.

Rozmawiała Weronika Tomaszewska
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
Z***@hotmail.com
2017-04-16 12:09:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by u2
srałki zaraz będą wyć ze złości i piana będzie im toczyć się z pysków:)
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/335743-tylko-u-nas-odkryto-40-tys-nowych-swiadectw-o-polakach-ratujacych-zydow-chcemy-upamietnic-jak-najwiecej-osob-wideo
Fundacja Lux Veritatis posiada obecnie około 40 tysięcy nowych,
dotychczas niepublikowanych świadectw świadków oraz liczne dokumenty
źródłowe, w tym ponad 8,5 tysiąca nagrań video i audio, obrazujących
bohaterskie zachowania ludności polskiej przeciwstawiającej się
okrucieństwu Niemców wobec narodu żydowskiego
? mówi w rozmowie z portalem ?wPolityce.pl? Lidia Kochanowicz-Mańk,
dyrektor Fundacji Lux Veritatis, która powołała Instytut im. św. Jana
Pawła II ?Pamięć i Tożsamość?, zajmujący się udokumentowaniem świadectw
o Polakach, którzy nieśli pomoc Żydom.
[...]

To znaczy ze pozostalo tylko 960,000 swiadectw to odkrycia:

http://telewizjarepublika.pl/prof-zaryn-w-brukseli-nawet-milion-polakow-pomagalo-zydom,28883.html

Prof. Zaryn w Brukseli: Nawet milion Polaków pomagalo Zydom
[...]

Zalek
u2
2017-04-16 12:26:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Z***@hotmail.com
To znaczy ze pozostalo tylko 960,000 swiadectw to odkrycia
a nie mówiłem, że będzie wycie i toczenie piany z pyska srałków ?:)
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
Loading...