Discussion:
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
andal
2017-04-16 23:18:55 UTC
Permalink
Raw Message
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą. Apostoł Paweł powiedział :”A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna jest także nasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1Kor. 15.14-17 ).
Pisma św. mówi o zmartwychwstaniu jako o czymś, co mogłoby być sprawdzone przy pomocy zmysłów.
Uczniowie widzieli Go po zmartwychwstaniu w różnych sytuacjach. Jedni widzieli Go oddzielnie, inni
razem, jedni krótką chwilkę, inni przez dłuższy czas.
Uczniowie rozmawiali z Nim. Zachęcał, ażeby Go dotykali i przekonali się o Jego fizycznej obecności,
postaci. Dotykali go, chodzili z Nim, jedli, badali Go. Wszystko to przekonało uczniów, że kolejne
pojawienia się Jezusa nie należą do dziedziny ich halucynacji, lecz są faktem fizycznej rzeczywistości.
Fakt ten daje nam podstawę do wiary w cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Posiadamy na to więcej
dowodów, niż jakiekolwiek wydarzenie tamtych czasów!
Jednakże nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci fizycznej. Żołnierze byli pewni śmierci Jezusa
i dlatego nie łamali Mu nóg, jak uczynili to dwom innym skazańcom. To nie przyjaciele, lecz wrogowie
Jezusa stwierdzili Jego śmierć. Jeszcze bardziej upewnili się w tym przebijając Jego bok włócznią.
Po śmierci Jezus był pogrzebany. O pogrzebie Jezusa wiemy więcej niż o pogrzebie jakiejkolwiek innej
postaci świata starożytnego. Jego ciało zostało zdjęte z krzyża i owinięte w lniane płótno. Józef z
Arymatei, człowiek bogaty i cichy zwolennik Jezusa, odważył się prosić Piłata o ciało Jezusa. Po
otrzymaniu zezwolenia, zdjął ciało z krzyża i owinął w czyste płótna (Mt 12,59 ). Nikodem przyniósł
kosztowną mieszankę mirry i aloesu do nasączania tego płótna, jak nakazywał żydowski obyczaj
grzebania umarłych. Ciało Jezusa zostało umieszczone w grobowcu Józefa znajdującym się w ogrodzie.
Po dokonaniu pogrzebu, u wejścia do grobowca umieszczono wielki kamień. Ktokolwiek chciałby odsunąć
ten kamień od wejścia do grobu, musiałby naruszyć rzymską pieczęć i zostałby ukarany przez surowe
prawo rzymskie.
Zabezpieczając się przed ewentualna kradzieżą ciała przez uczniów Jezusa, przy grobowcu postawiono
straże rzymskie. Wrogowie Jezusa nie dawali żadnej możliwości proroctwu mówiącemu o Jego
zmartwychwstaniu.
A strażnicy rzymscy? Nie byli to ludzie tchórzliwi. Dyscyplina w wojsku rzymskim była tak surowa, że za
drzemkę w czasie pełnienia warty karano śmiercią. Historycy piszą, prawdopodobnie przy grobie stało
czterech strażników uzbrojonych w dzidy i tarcze. Nie było żadnej możliwości zabrania Jezusa z grobu.
Był to trzeci dzień, na który Jezus zapowiedział swoje powstanie z martwych. Wokół grobu ziemia zaczęła
się trząść, a zbroja rzymskich żołnierzy podzwaniać o siebie. Anioł Pański zstąpił z nieba, z łatwością
usunął kamień i usiadł na nim. Strażnicy spojrzeli na Anioła i padli, jak martwi. Anioł przemówił do Marii
Magdaleny i innej Marii, które biegły oznajmić uczniom, że ich Mistrz żyje ( w opisie Mateusza ).
Gdy Piotr i Jan przybyli do grobu, Jan zauważył płótna, w które ciało Jezusa było zawinięte. Piotr zaś,
rozglądając się wokół, stwierdził brak ciała Jezusa.
Grób był pusty!
Cielesne zmartwychwstanie było faktem stwierdzonym przez setki naocznych świadków. Jego ciało było
podobne, a jednocześnie niepodobne do tego przybitego do krzyża. Było tak podobne do ciała ludzkiego, że
Maria pomyliła Go z ogrodnikiem. Mógł On jeść, rozmawiać, zajmować miejsce.
Jego ciało różniło się jednak od normalnego ciała. Mogło ono przechodzić przez zamknięte drzwi lub w
jednej chwili znikać. Ciało Jezusa było jednocześnie fizyczne i duchowe. Pismo św. podkreśla fakt
zmartwychwstania cielesnego Chrystusa. Łukasz wyraźnie o tym mówi w Dziejach apostolskich.
Podkreśla, że Jezus po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im
( uczniom ) przez 40 dni (1,3). Clive S. Levis podkreśla: „Pierwszym faktem w historii chrześcijaństwa jest
grupa ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego. Gdyby ci ludzie umarli nikogo nie doprowadzając do wiary
w tę ”ewangelię”, żadna Ewangelia nie zostałaby napisana. Chrześcijaństwo opiera się na prawdzie
zmartwychwstania. Bez zmartwychwstania dobra nowina byłaby płaska, bez życia. Zmartwychwstanie
jest ośrodkiem Ewangelii”.
Francuski filozof August Comte powiedział kiedyś, że ma zamiar założyć religię, która przewyższy religię
Jezusa Chrystusa. Nie będzie zawierała żadnych tajemnic, będzie tak prosta, jak tabliczka mnożenia i
będzie nazywała się „pozytywizm „.- Bardzo dobrze, panie Comte - odpowiedział Tomasz Carlyle, szkocki
pisarz - bardzo dobrze. Musi pan jedynie przemawiać tak, jak żaden śmiertelnik nie przemawiał i żyć tak,
jak żaden z ludzi dotąd nie żył, a następnie musi pan dać się ukrzyżować, powstać z martwych trzeciego
dnia i przekonać świat, że pan wciąż żyje. Wtedy pańska religia będzie miała szansę powodzenia.”
Zmartwychwstanie Chrystusa jest również fundamentem nadziei naszego zmartwychwstania. Ludzie na
podstawie codziennych doświadczeń przyzwyczaili się do faktu, że istnieje przejście tylko w jednym
kierunku, bez powrotu. I oto stał się fakt jedyny w całej ludzkiej historii: Chrystus złożony w grobie
utorował sam sobie drogę powrotu do życia. I nie tylko sobie samemu, ale i uczniom. Przyrzekł w uroczysty
sposób:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym”. Tak więc darem Jezusa zmartwychwstałego jest nasza przyszłość. Z faktu
zmartwychwstania Chrystusa, z Jego zwycięskiej miłości płyną wezbrane strumienie życzliwości dla
każdego.
Czyśmy wszyscy ten dar przyjęli? Czy głos rezurekcyjnych dzwonów wyzwolił w nas radość, której nie
można nosić w sobie nie przekazując jej dalej?
W kościele prawosławnym, gdy ksiądz ludziom powie: „Chrystus zmartwychwstał!” , wszyscy z radością
wołają czy pytają; „Naprawdę zmartwychwstał?! – i całują się z radości.
Dzisiaj nie wszyscy są radośni, nie wszyscy mają wiosnę w sercu, nie wszyscy mają radość, jak
wielkanocne pieśni. To ci, co spędzili W. Post na dyskotekach, zabawach, balach, rozrywkach. Ani razu nie
przeżyli Drogi Krzyżowej ani Gorzkich Żali. Nie zdobyli się na chwilę refleksji w W. Piątek, w W. Sobotę, nie
przystąpili do spowiedzi. Wielu ochrzczonych Chrystus obchodzi jak zeszłoroczny śnieg. I pozostają w
grobie swoich grzechów, zniewoleń, konsumenci swej małej stabilizacji, którzy nie chcą „więcej być”, nie
chcą iść w kierunku bogatszego człowieczeństwa, ku wolności, ku pełni życia. Ci powinni przerazić się, jak
żołnierze rzymscy na widok zmartwychwstałego, bo On prawdziwie zmartwychwstał, On upomni się o
każdego. Zaufajmy Zmartwychwstałemu! Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
Amen.

ks. T. Rusnak
jeneral od infanterii
2017-04-17 03:00:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Piotr
2017-04-17 12:49:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Hucpa da Lancii tu sie nie konczy - otz imieniem Jezusa, ktorego centrum nauczania jest milosc, wyciera sobie gebe czwlowiek, ktory centrum swojej duszy uczynil nienawisc i ktory usmiecha sie do siebie na mysl paleniu zywcem ludzi:

" Czym sie rozni zyd od zapiekanki?
- Zapiekanka nie puka w szybke."
autor: Andrzej da Lancia

" Czym sie rozni zyd od chleba
- Chleb w piecu nie piszczy."
autor: Andrzej da Lancia

" Co robia dwaj zydzi w piecu?
- Graja w dwa ognie."
autor: Andrzej da Lancia

" Co robi naga zydowka w piecu?
- Podnieca plomien."
autor: Andrzej da Lancia
etc

Te i inne "dowcipy" andala - do sprawdzenia w:
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!original/soc.culture.polish/WfU2St1qPKE/TLpjfwrn-aAJ
silvio balconetti
2017-04-17 13:09:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
--
saluto
SB dr angelologii apokryficznej
------------------------------------
"Szanowny Prezydencie. Błogosławione łono, które Ciebie nosiło i piersi,
które ssałeś" (Szczecin).
narciasz
2017-04-17 14:07:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić? Róbta dzieci - albo, posprzątajta po świątecznym bajzlu jak ja to robię po wizycie famuły!
u2
2017-04-17 14:30:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by narciasz
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić? Róbta dzieci - albo, posprzątajta po świątecznym bajzlu jak ja to robię po wizycie famuły!
u pedzika ciągle bajzel w jego świńskim ryju:)
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
andal
2017-04-17 16:57:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by u2
Post by narciasz
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co
robić? Róbta dzieci - albo, posprzątajta po świątecznym bajzlu jak ja
to robię po wizycie famuły!
u pedzika ciągle bajzel w jego świńskim ryju:)
wybaczyc nalezy, przeciez wzial sie za sprzatanie
Piotr
2017-04-17 15:38:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by narciasz
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić?
bo to nie o andalu a o zaklamaniu i propagandzie calego twardego elektoratu PiS/Rydzyka - swoja nienawisc i pogarde ubieraja w autorytet Jezusa.
u2
2017-04-17 15:57:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr
Post by narciasz
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić?
bo to nie o andalu a o zaklamaniu i propagandzie calego twardego elektoratu PiS/Rydzyka - swoja nienawisc i pogarde ubieraja w autorytet Jezusa.
ano, nie wiedziałem, że troll to twardy elektorat PiS/Rydzyka:)))))))
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
andal
2017-04-17 16:59:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by u2
Post by Piotr
Post by narciasz
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić?
bo to nie o andalu a o zaklamaniu i propagandzie calego twardego
elektoratu PiS/Rydzyka - swoja nienawisc i pogarde ubieraja w
autorytet Jezusa.
ano, nie wiedziałem, że troll to twardy elektorat PiS/Rydzyka:)))))))
to jest kandydat do liczenia glosow
u2
2017-04-17 17:36:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by andal
Post by u2
Post by Piotr
Post by narciasz
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić?
bo to nie o andalu a o zaklamaniu i propagandzie calego twardego
elektoratu PiS/Rydzyka - swoja nienawisc i pogarde ubieraja w
autorytet Jezusa.
ano, nie wiedziałem, że troll to twardy elektorat PiS/Rydzyka:)))))))
to jest kandydat do liczenia glosow
troll to cały twardy elektorat PiS/Rydzka, t.zw. twarde jądro
prezesa:))))))))
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
andal
2017-04-17 16:59:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr
W dniu poniedziałek, 17 kwietnia 2017 09:09:27 UTC-4 użytkownik silvio
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów
z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę,
na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję.
Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez
fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu
Jerozolimy, a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael,
odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską,
chrześcijaństwo byłoby zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych
rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za
Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co robić?
bo to nie o andalu a o zaklamaniu i propagandzie calego twardego
elektoratu PiS/Rydzyka - swoja nienawisc i pogarde ubieraja w autorytet
Jezusa.
Trela, zorganizuj kurs glosowania
u2
2017-04-17 17:38:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by andal
Trela, zorganizuj kurs glosowania
to nie trela, to troll:))))))
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
andal
2017-04-17 16:56:53 UTC
Permalink
Raw Message
W dniu poniedziałek, 17 kwietnia 2017 09:09:27 UTC-4 użytkownik silvio
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z
kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę, na
której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania
Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania
Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu
Jerozolimy, a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael,
odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską,
chrześcijaństwo byłoby zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych
rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri oraz
jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako
Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!Proletariusze wszystkich krajów,
łączcie się!
Aż was trzech się rzuciło na jednego kominowego chuja? Nie mata co
robić? Róbta dzieci - albo, posprzątajta po świątecznym bajzlu jak ja to
robię po wizycie famuły!
Z podziekowaniem
jeneral od infanterii
2017-04-17 15:42:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu nieprawdziwych pogłosek,
nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną
prawdę, na której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania Pańskie jest podstawą
naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy, a miliony turystów corocznie
nawiedzających Izrael, odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby
zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri
oraz jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
--
saluto
SB dr angelologii apokryficznej
------------------------------------
"Szanowny Prezydencie. Błogosławione łono, które Ciebie nosiło i piersi,
które ssałeś" (Szczecin).
Raczej Caligula nadawalby sie na crzescijanskiego bozka, A apostolow to by mu dookoptowano. Dla Slowian zas Swiatowid z Pierdunem
u2
2017-04-17 16:13:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jeneral od infanterii
Raczej Caligula nadawalby sie na crzescijanskiego bozka, A apostolow to by mu dookoptowano. Dla Slowian zas Swiatowid z Pierdunem
zabawne te twoje bożki srałek:))))))))
--
General Skalski o zydach w UB :

"Rozanski, Zyd, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystigerowa,
Fejginami, to wszystko (...) nie byli ludzie."

prof. PAN Krzysztof Jasiewicz o zydach :

"Zydow gubi brak umiaru we wszystkim i przekonanie, ze sa narodem
wybranym. Czuja sie oni upowaznieni do interpretowania wszystkiego,
takze doktryny katolickiej. Cokolwiek bysmy zrobili, i tak bedzie
poddane ich krytyce - za malo, ze zle, ze zbyt malo ofiarnie. W moim
najglebszym przekonaniu szkoda czasu na dialog z Zydami, bo on do
niczego nie prowadzi... Ludzi, ktorzy uzywają slow 'antysemita',
'antysemicki', nalezy traktowac jak ludzi niegodnych debaty, ktorzy
usiluja niszczyc innych, gdy brakuje argumentow merytorycznych. To oni
tworza mowe nienawisci".
andal
2017-04-17 17:02:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by u2
Post by jeneral od infanterii
Raczej Caligula nadawalby sie na crzescijanskiego bozka, A apostolow to
by mu dookoptowano. Dla Slowian zas Swiatowid z Pierdunem
zabawne te twoje bożki srałek:))))))))
sralka Swiatowid wypatrzyl a Pierdun utrata umyslu pokaral
andal
2017-04-17 17:01:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jeneral od infanterii
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z
kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę, na
której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania
Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania
Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu
Jerozolimy, a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael,
odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską,
chrześcijaństwo byłoby zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych
rozsiewa tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri oraz
jego apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako
Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
--
saluto SB dr angelologii apokryficznej
------------------------------------
"Szanowny Prezydencie. Błogosławione łono, które Ciebie nosiło i piersi,
które ssałeś" (Szczecin).
Raczej Caligula nadawalby sie na crzescijanskiego bozka, A apostolow to
by mu dookoptowano. Dla Slowian zas Swiatowid z Pierdunem
Caligula byl zydem a jego nowym wcieleniem jest Benjamin Netanyahu
andal
2017-04-17 16:56:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by silvio balconetti
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z
kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę, na
której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania
Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania
Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu
Jerozolimy, a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael,
odwiedzając ten grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo
byłoby zwyczajna legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa
tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri oraz jego
apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Np. malo znany i prawie zapomniany Tiberius Iulius Abdes Pantera, ale
jego syn przeciwnie.
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
andal
2017-04-17 16:55:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z
kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę, na
której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania
Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania
Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy,
a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael, odwiedzając ten
grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby zwyczajna
legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa
tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri oraz jego
apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Salam alejkum
Hreczecha
2017-04-18 16:52:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by andal
Post by jeneral od infanterii
Post by andal
Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
To słowo „prawdziwie” wyłącza fakt zmartwychwstania z kręgu
nieprawdziwych pogłosek, nieodpowiedzialnych twierdzeń i domysłów z
kręgu pobożnych życzeń - i czyni z niego fundamentalną prawdę, na
której Piotr i uczniowie oprą swą apostolską misję. Zmartwychwstania
Pańskie jest podstawą naszej wiary. Bez fizycznego zmartwychwstania
Chrystusa nie ma zbawienia.
Gdyby Jezus leżał zabalsamowany w grobowcu gdzieś w pobliżu Jerozolimy,
a miliony turystów corocznie nawiedzających Izrael, odwiedzając ten
grobowiec, oddawałoby Mu cześć boską, chrześcijaństwo byłoby zwyczajna
legendą.
Interesujace, jak jeden z czolowych antysemitnikow sciepowych rozsiewa
tu kazania Zydow Jezusa, znanego jako Jehoszua haNozri oraz jego
apostolow Piotra, znanego jako Szymon i Pawla, znanego jako Saul.
Nie mogliscie jakis rzymskich lub greckich gojcow sobie obrac za Bozie i Apostolow?
Salam alejkum
Alejkum salam

Loading...